Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.10.27, godz. 20:33
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt
wig20

Powrót do wzrostów

Komentarz po sesji z dnia: 2016.10.27
autor: Łukasz Bugaj
2016.10.27, godz: 17:39

 

Po krótkiej jednodniowej przerwie krajowe blue chipy wróciły dzisiaj do tendencji wzrostowej, co przełożyło się kolejną udaną sesję i to zarówno w relacji do nieco słabszej Europy, jak i krajowych małych i średnich spółek.

Na dniach zauważyć można ciekawą tendencję, zgodnie z którą przerwana została dobra passa mniejszych spółek, które tym samym oddały nieco pola swoim większym odpowiednikom. Te, bardzo dotkliwie przecenione w ostatnich miesiącach, łapią trochę oddechu na fali regulacyjnego uspokojenia oraz oczekiwań na możliwe lepsze wyniki. Zresztą jesteśmy w trakcie sezonu publikacji raportów przez spółki, co pozwala szybko zweryfikować swoje wynikowe prognozy. Dzisiaj przykładowo bardzo pozytywnie swoim raportem kwartalnym zaskoczył Lotos, którego akcje zyskując niemalże 6% pozytywnie wyróżniały się spośród największych spółek. To zachowanie pomogło również we wzrostach cen akcji PKN Orlen, którym dodatkowo towarzyszył najwyższy obrót na rynku w kwocie ponad 140 mln zł. Sam indeks WIG20 sesję zakończył wzrostem o 0,9%, co wyraźnie kontrastowało z płaskim dorobkiem indeksów małych i średnich spółek. Pamiętać przy tym jednak trzeba o szerszym kontekście, gdzie tegoroczny dorobek tych ostatnich wciąż jest imponujący na tle słabych blue chipów, co jednocześnie usprawiedliwia aktualnie słabszą postawę mniejszych spółek. W tym czasie największe mogą nieco podreperować swój dotychczasowy fatalny wynik.

Niejako w tle tych wydarzeń podane zostały kolejne dane. W USA nie po raz pierwszy pozytywnie zaskoczyła cotygodniowa ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co stało się niejako nową regułą ze względu na utrzymujący się pozytywny wydźwięk płynący z tych danych. Gorzej na tym tle wypadły zamówienia na dobra trwałego użytku. Co prawda na pierwszy rzut oka zamówienia bez środków transportu, rosnąc o 0,2%, pokrywały się z oczekiwaniami. Tym niemniej całościowo zaobserwowano zniżkę o 0,1%, co już było zaskoczeniem negatywnym. Dodatkowo czyste zamówienia na dobra kapitałowe, które są dobrym prognostykiem dla inwestycji, spadły o 1,2%. To może podkopać nieco sentyment względem inwestycyjnych oczekiwań na początku IV kw. i tym samym wydźwięk tej publikacji uznać należy za lekko negatywny. Być może dlatego początek sesji za oceanem trudno uznać za udany i w relacji do tego na szczególną pochwałę zasługuje GPW, która mimo tej przeciwności powróciła do wzrostów obserwowanych od połowy minionego tygodnia.  

Łukasz Bugaj

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2016.10.27
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 zakończył sesję na plusie, Lotos mocno wzrósł po wynikach
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na początku sesji indeksy mogą spadać
2016.10.26
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Notowania banków spadły po wynikach mBanku i BZ WBK; wzrósł kurs PKN Orlen
16:12 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Azotów do "trzymaj", a cenę docelową do 67,4 zł
14:13 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Marvipol, cena docelowa 14,6 zł
09:49 brak uprawnień Trigon DM obniża rekomendację dla Ciechu do "sprzedaj" z "kupuj"
09:35 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową akcji Lotosu do 33,2 zł
08:28 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Polic do "sprzedaj", a wycenę do 17,4 zł
08:22 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Puław do "trzymaj", a wycenę do 188,1 zł
08:00 brak uprawnień DM BZ WBK obniża rekomendację CCC do "trzymaj", podnosi wycenę do 201 zł
2016.10.25
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wtorek przyniósł zwyżki banków, spółki energetyczne w dół
2016.10.24
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocny wzrost WIG20 w poniedziałek, na minusie tylko PGNiG
11:32 brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową dla Grupy Azoty do 66,2 zł
10:13 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do "akumuluj"
09:34 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową Inter Carsu do 287,47 zł (opis)
07:44 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową Inter Carsu do 287,47 zł
07:12 brak uprawnień East Value Research rekomenduje "redukuj" dla PGS Software
2016.10.21
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątek przyniósł lekki wzrost WIG 20, cały tydzień na plusie
14:43 brak uprawnień W przyszłym tygodniu ceny benzyny i ON mogą rosnąć, a autogazu spadać - BM Reflex (opinia)
14:26 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Ciechu do 92,5 zł
09:11 brak uprawnień DM PKO BP obniża rekomendacje dla Atalu i Dom Development, podtrzymuje dla Robyga
09:09 brak uprawnień DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla CCC do 200 zł
09:02 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa rekomendację dla LPP do "trzymaj", cenę docelową do 5.444 zł
08:57 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji Budimeksu do 215 zł
2016.10.20
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże spółki na plusie; PKN Orlen zyskiwał po wynikach
10:16 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" PZU, cena docelowa 36 zł
09:18 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" GTC, cena docelowa 9,42 zł
2016.10.19
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poprawa sentymentu na rynku węgla mogła napędzić wzrosty spółek energetycznych na GPW
10:36 brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową Synthosu do 4,81 zł
2016.10.18
17:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy na plusie; liderami wzrostów PGE i LPP
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.