Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.02.21, godz. 19:43
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt
wig20

Kula śnieżna popytu

Komentarz po sesji z dnia: 2017.02.21
autor: Witold Zajączkowski
2017.02.21, godz: 18:31

USA wczoraj pauzowały i w związku z tym obrót i zmienność wczoraj były wyjątkowo niskie, jednak dziś miało się to zmienić. Niewielkie wzrosty w nocy w Azji przyniosły rano umiarkowany optymizm. WIG20 otworzył się nieznacznie na plusie. Ale to, co wydarzyło się potem okazało się sporą niespodzianką.

O 10-tej opublikowano serię danych PMI z poszczególnych krajów strefy euro. Dane okazały się lepsze od prognoz, lecz nie wywołało to istotnej reakcji  giełd europejskich. WIG20 ruszył w górę, po 20-tu minutach notował już wzrost rzędu 1 proc. Sięgnął tym samym maksimów sprzed trzech sesji – 2225 pkt.

Przystanek na tym poziomie trwał niecałe 3 godziny. Do ataku doszło przed 13-tą. Opór został pokonany i przez kolejne godziny WIG20 wznosił się systematycznie. W końcówce pomogły wzrosty w USA. Wynik końcowy +2,5 proc. robi wrażenie. Wolumen 754 mln. nie do końca potwierdza tak poważny ruch, ale nie oznacza bynajmniej przesilenia, czy też „pułapki”. Najsilniej ciągnęły w górę indeks: BZWBK +5,5 proc, PKN Orlen +3,8 proc, PKO BP +3,5 proc, Lotos +5 proc.

W USA pobite zostały dziś nowe rekordy. Nic zatem nie wskazuje, póki co, na odwrócenie tendencji. Siła popytu jest wielka, wręcz narastająca jak kula śnieżna. Rynek był wygłodniały wzrostów od niemal 3-ch lat.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.02.21
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z najwyższym wzrostem w Europie
07:56 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" 11 bit studios
07:47 brak uprawnień DM BOŚ obniża rekomendację dla Orange do "sprzedaj"
07:43 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację CD Projektu do "kupuj", cenę docelową do 81,3 zł
2017.02.20
17:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko w górę przy niskich obrotach, liderami spółki surowcowe
11:52 brak uprawnień Ryzyko MiiFID II wyolbrzymione; kupuj Altus TFI i Quercus TFI, trzymaj Skarbiec Holding - Trigon DM (opis)
11:12 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Altus TFI i Quercus TFI oraz "trzymaj" Skarbiec Holding
2017.02.17
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Polska giełda kończy tydzień na minusie
11:32 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową akcji Bogdanki do 89,49 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
08:41 brak uprawnień DM PKO BP obniżył rekomendację dla Echo Investment z "trzymaj" do "sprzedaj"
08:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na GPW są dalej scenariuszem bazowym
08:17 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Marvipolu do 17,2 zł
2017.02.16
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z najwyższym wzrostem w Europie dzięki spółkom paliwowym
10:19 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową PKN Orlen do 96 zł i Lotosu do 48 zł
07:34 brak uprawnień DM BOŚ wprowadza kilka zmian do swojego portfela inwestycji
07:29 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Agory do "sprzedaj", cena docelowa 12,2 zł
07:23 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Bogdanki, rekomendacja JSW bez zmian
2017.02.15
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, mocny spadek Eurocashu, PKO BP w górę
15:45 brak uprawnień Ceny benzyny w detalu najwyższe od 2015 r. - e-petrol (opinia)
2017.02.14
08:59 brak uprawnień Haitong obniżył rekomendację dla Orange do "sprzedaj", cena docelowa 5 zł
2017.02.13
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę, liderami wzrostów spółki energetyczne i LPP
08:41 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł rekomendację dla ZE PAK do "kupuj", cena docelowa 21,3 zł
08:39 brak uprawnień DM BZ WBK obniża cenę docelową dla Polenergii do 17,2 zł
07:48 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową LPP do 4.985 zł
07:36 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Eurocashu do 32,8 zł
2017.02.10
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 ponad 1 proc. w górę, liderami banki po wypowiedzi Kaczyńskiego
16:40 brak uprawnień W kolejnym tygodniu ceny paliw w detalu pozostaną na obecnych poziomach - BM Reflex (opinia)
12:06 brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendację KGHM do "trzymaj' z "kupuj" (opis)
11:49 brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendację KGHM do "trzymaj' z "kupuj"
10:49 brak uprawnień Wood & Company obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.