(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.08.25, godz. 22:03
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt
wig20

Czekanie na słowa Janet Yellen

Komentarz po sesji z dnia: 2016.08.25
autor: Łukasz Bugaj
2016.08.25, godz: 17:48

 

Dzisiejsza sesja była wypadkową lekko nerwowego czekania na jutrzejsze słowa szefowej Rezerwy Federalnej, a reakcją na publikowane przez spółki wyniki pierwszego półrocza. Rezultat końcowy pokrywał się z tendencją znaną od dawna, zgodnie z którą lepiej prezentują się małe i średnie podmioty wobec słabszych blue chipów.

W ostatnim czasie kolejni członkowie amerykańskiego monetarnego gremium wskazują na zbliżający się wielkimi krokami czas kolejnej podwyżki stóp procentowych. Dzisiaj zresztą pojawiały się kolejne dwa głosy tego typu, co powoduje, że inwestorzy lekko obawiają się, iż szefowa Fed pójdzie podobnym śladem i na jutrzejszym wystąpieniu może zasygnalizować potencjalny ruch na wrześniowym posiedzeniu. Tradycyjnie nie jest to pomyśle dla ryzykownych aktywów i stąd dzisiaj nie były one preferowanym wyborem. Wpływ na to miały również słabsze dane z Niemiec, gdzie opublikowano gorszy od oczekiwań poziom wskaźnika instytutu Ifo. Co istotne, słabszą formę zaprezentował nie tylko subindeks oczekiwań, ale również komponent odpowiadający za bieżący stan koniunktury. Zniżkował on z 114,8 pkt. poprzednio do 112,8 pkt., wobec prognoz lekkiego wzrostu do 114,9 pkt. Firmy sygnalizowały, że za mniejszą ilość zamówień odpowiada Brexit, który głownie dotknął przedsiębiorstw chemicznych oraz motoryzacyjnych. Osłabienie tej drugiej branży niesie ze sobą potencjalne niekorzystne skutki również dla polskich kooperantów.

Lepiej zaprezentowały się dane z USA, a szczególnie zamówienia na dobra trwałego użytku. Kluczowa miara zamówień na same dobra kapitałowe bez samolotów i zamówień dla wojska wzrosła o 1,6%, co było najlepszym wynikiem od początku roku. Pomocna z pewnością była odwilż na rynku ropy naftowej, co prowadziło do wznowienia aktywności wydobywczo-poszukiwawczej w ostatnich miesiącach. Nieźle zaprezentowały się również same spółki podające wyniki, choć oczywiście nie wszystkie. W reakcji na rezultaty zyskiwały jednak akcje takich spółek jak CCC, Asseco Poland, CD Projekt czy deweloperzy Robyg i Dom Development. Negatywnie wyróżniał się KGHM, którego akcje przy największych na rynku obrotach straciły ponad 3% w ślad za podobną zniżką europejskich spółek surowcowych.

Ostatecznie WIG20 zniżkował niewiele, bo o 0,26% i nie pogłębił wczorajszych minimów, co jest pozytywem. Lepiej poradziły sobie indeksy małych i średnich spółek, które wzrosły o odpowiednio 0,14% i 0,5% oraz ustanowiły nowe tegoroczne maksima.  

Łukasz Bugaj

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2016.08.25
17:20 brak uprawnień GPW czeka na piątkowe przemówienie Janet Yellen (analiza)
15:55 brak uprawnień EUR/PLN przekroczył 4,32 po przyjęciu przez rząd wstępnego projektu budżetu na '17
09:45 brak uprawnień Haitong Bank podwyższa rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj"
07:59 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową Synthosu do 3,4 zł, podtrzymuje "sprzedaj"
2016.08.24
18:06 brak uprawnień Poziom 1.780 pkt. na WIG 20 może wyhamować korektę (analiza)
09:10 brak uprawnień Mocne spadki Grupy Azoty po wynikach; traci również PZU
08:33 brak uprawnień Societe Generale podnosi rekomendację dla KGHM do "trzymaj"
2016.08.23
17:17 brak uprawnień Blue chipy ciągną GPW w dół; WIG 20 będzie się kierował w stronę 1.750 pkt. (analiza)
12:12 brak uprawnień Kurs CCC może wspiąć się na historyczny poziom (opinia)
10:58 brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową dla Uniwheels do 209 zł
09:57 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 27 zł
09:49 brak uprawnień Haitong Bank obniża rekomendację Netii do "neutralnie", podnosi wycenę do 5,35 zł
09:44 brak uprawnień Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Orange do "kupuj"
09:41 brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową dla Eurocash do 43 zł, podtrzymuje "redukuj"
08:46 brak uprawnień DM mBanku wznowił rekomendowanie Comarchu od zalecenia "kupuj"
2016.08.22
17:33 brak uprawnień Na GPW najbardziej prawdopodobny jest krótkoterminowy trend boczny (analiza)
2016.08.19
17:22 brak uprawnień W kolejnych tygodniach GPW powinna wrócić do wzrostów (analiza)
13:12 brak uprawnień W najbliższych dniach paliwa na stacjach podrożeją średnio o 4-5 gr/l - BM Reflex (opinia)
12:08 brak uprawnień Na stacjach paliw kontynuacja wzrostów cen - e-petrol (opinia)
09:48 brak uprawnień Vestor DM podnosi rekomendację Quercus TFI do "kupuj", obniża wycenę do 6,2 zł
07:54 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 9,3 zł, rekomenduje "kupuj"
2016.08.18
17:35 brak uprawnień W piątek na GPW możliwe wzrosty, lecz tydzień zakończy się na minusie (analiza)
10:12 brak uprawnień Haitong Bank obniżył rekomendacje dla PKO BP, mBanku, B. Handlowego i B. Millennium
08:07 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa cenę docelową Kęt do 415 zł, utrzymuje zalecenie "kupuj"
2016.08.17
17:19 brak uprawnień Spadki na GPW to realizacja zysków; mogą potrwać jeszcze kilka tygodni (analiza)
16:53 brak uprawnień DM mBanku podwyższył cenę docelową Budimeksu do 225,6 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
07:54 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 20,3 zł
07:41 brak uprawnień JP Morgan obniża rekomendację dla Eurocash do "niedoważaj"
2016.08.16
18:11 brak uprawnień Publikacje wyników dużych spółek mogą wpłynąć na kierunek GPW (analiza)
11:50 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.