Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.02.19, godz. 15:13
kontakt
wig20

Finał tygodnia w konsolidacji

Komentarz po sesji z dnia: 2018.02.16
autor: Adam Stańczak
2018.02.16, godz: 18:26

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły kolejną sesję relatywnej słabości parkietu na tle rynków bazowych. W istocie sesja była bliźniaczo podobna do czwartkowej. Poranne otwarcie WIG20 zwyżką było w największym stopniu odpowiedzią na presję wzrostową z otoczenia, które reagowało na czytelnie lepszy od oczekiwań finał sesji amerykańskich w dniu wczorajszym. Szybko jednak okazało się, iż w zwyżkę nie angażuje się duży kapitał i jeszcze z pierwszej godzinie WIG20 rozpoczął senne osuwanie na południe, które sprowadziło indeks w rejon 2400 pkt. Końcówka przyniosła już stabilizację w rejonie psychologicznego wsparcia, ale bez czytelnego odbicia po wcześniejszym cofnięciu WIG20 skończył sesję tracąc 0,69 procent przy blisko 540 mln złotych obrotu. Aktywność rynku nie wskazuje, by rozdanie było dniem czytelnej przewagi kupujących, ale brak aktywnego popytu jest widoczny i rynek zaczyna odstawać od otoczenia sygnalizując, iż w obecnym układzie sił trudno będzie o szybki powrót nad 2500 pkt. Dla technicznie zorientowanych graczy sesja nie niesie poważnych treści. Wprawdzie notowania czwartkowe i piątkowe sygnalizują siłę oporu w strefie 2500-2450 pkt., ale luka była oczywistym i silnym oporem przed porażkami byków. W mocy pozostało również wsparcie w rejonie 2370 pkt., więc tydzień kończy się znanym z wcześniejszych dni wskazaniem, iż po mocnej fali spadkowej rynek znalazł równowagę w strefie 2450-2370 pkt. Położenie WIG20 pomiędzy wybronionym wsparciem i aktualnym oporem wymusza czekanie na przesilenie, które pozwoli policzyć się stronom rynku po okresie konsolidacji. Mimo obserwowanego spadku korelacji z rynkami bazowymi stale warto zakładać, iż kierunek wybicia z konsolidacji wymusi zachowanie innych giełd, których słabość stała się przyczynkiem do 10-procentowego cofnięcia.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.02.19
09:25 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty do 68,6 zł, Polic do 19,7 zł, a Puław do 207 zł
09:16 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla CCC do 236,7 zł, podtrzymuje "redukuj"
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może testować lutowe minima
2018.02.16
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG kończą sesję na minusie; nad kreską indeks średnich spółek
12:16 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje GPW z ceną docelową 54,8 zł
09:28 brak uprawnień DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo
09:02 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Forte do "trzymaj"; cena docelowa 55 zł
08:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje na świecie sprzyjają pozytywnemu otwarciu na GPW
2018.02.15
19:51 brak uprawnień Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Dino Polska; cena docelowa 102 zł
17:25 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG 20 na minusie; wzrosty mWIG 40 i sWIG 80
12:59 brak uprawnień Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kęt do "trzymaj"
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów
08:29 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Vistuli do "trzymaj" z "kupuj"
07:28 brak uprawnień East Value Research podwyższył rekomendację dla Oponeo do "kupuj"
07:21 brak uprawnień Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC, podwyższył dla LPP
2018.02.14
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą sesję na plusach
15:27 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017
15:00 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (5/2018) Raport miesięczny za styczeń 2018 roku
14:04 brak uprawnień DM BDM ocenia, że LPP może rozczarować wynikami za IV kw. '17
13:58 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do "kupuj"
11:56 brak uprawnień Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"
11:36 brak uprawnień Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)
10:57 brak uprawnień Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" CD Projekt, cena docelowa 129,9 zł
10:50 brak uprawnień Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrost WIG 20 powyżej 2.428 pkt. dobrym sygnałem dla indeksu
08:05 brak uprawnień Vestor DM wycenia Selvitę na 1-1,3 mld zł po emisji
2018.02.13
17:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostami indeksów
12:08 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację B. Millennium do "sprzedaj"
10:59 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację LPP do "redukuj"
10:37 brak uprawnień Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW spadł do 50,1 proc. - zestawienie PAP
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.