Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.03.26, godz. 20:55
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt
wig20

Cicha końcówka słabego tygodnia

Komentarz po sesji z dnia: 2017.03.24
autor: Adam Stańczak
2017.03.24, godz: 17:36

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły sesję wyciszenia. WIG20 zmienił się o 0,02 procent przy niespełna 438 mln złotych obrotu. Z punktu widzenia aktywności sesji była najspokojniejszym rozdaniem tygodnia. Obraz sesji o niskiej zmienności dobrze oddaje wykres dzienny indeksu największych spółek, na którym została wyrysowana świeca bez korpusu, z dwoma skromnymi cieniami. Zwolennicy analizowania wykresów uznają rozdanie za dzień w równowadze i zawieszeniu rynku w oczekiwaniu na przesilenie. W istocie z punktu widzenia analizy technicznej gra toczyła się pomiędzy wsparciem na naruszonej linii trendu wzrostowego, a luką-oporem, która pojawiła się na wykresie po środowym otwarciu. Żadna z barier nie została pokonana. Obraz równowagi rynku w perspektywie dziennej trzeba jednak uzupełnić o obraz tygodnia, w którym WIG20 stracił 2,7 procent. Koszyk kluczowych spółek ma za sobą najsłabszy tydzień od listopada, więc od początku dynamicznego wzrostu, jaki pojawił się w Warszawie w odpowiedzi na analogiczne trendy wzrostowe na rynkach bazowych i innych rynkach wschodzących. Technicznie zorientowani gracze zapamiętają zatem tydzień jako korekcyjny i formę ostrzeżenia przed głębszym cofnięciem. Naruszenie trendu wzrostowego osłabiło ważne wsparcie i tylko brak wybicia dołem z miesięcznego zawieszenie pomiędzy 2308-2300 pkt, na północy i 2200-2190 pkt. na południu powoduje, iż całości nie można zapisać jako jednoznacznego sukcesu strony podażowej. W nowy tydzień rynek wschodzi zatem w granicach miesięcznej konsolidacji, z lekkim wskazaniem na stronę podażową, która posiliła się analogicznymi ruchami rynków bazowych. Szczególnie ważne jest podobne zachowanie amerykańskiego indeksu S&P500, które połamał swój listopadowo-marcowy trend wzrostowy i wysłał w świat sygnał o możliwej korekcie na giełdach, z których rozlała się fala optymizmu wywołana reakcją amerykańskich inwestorów na wyniki wyborów prezydenckich w USA.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.03.24
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy kończą tydzień na minusach
09:46 brak uprawnień DM BOŚ podnosi rekomendację KGHM do "kupuj" z ceną docelową 171,40 zł
09:08 brak uprawnień DM mBanku obniża rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", cena docelowa 82 zł
2017.03.23
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z delikatnym wzrostem; mocny spadek PZU
09:18 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację PKP Cargo do "kupuj"
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeks WIG 20 może dalej spadać; pierwszym wsparciem 2.220 pkt.
08:01 brak uprawnień Societe Generale obniżył rekomendację PKP Cargo do "trzymaj"
07:44 brak uprawnień Berenberg podwyższył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "kupuj"
07:40 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Asseco Business Solutions do "trzymaj"
2017.03.22
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejna spadkowa sesja na warszawskim parkiecie
2017.03.21
18:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 mocno w dół w ślad za rynkami w Stanach i Europie
17:03 brak uprawnień Alphavalue obniżył cenę docelową akcji Asseco Poland do 69,06 zł
08:28 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową Pelionu do 75,3 zł
08:07 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Ciechu do "kupuj"
2017.03.20
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zakończyły sesję na minusach; LPP z ponad 6-proc. spadkiem
14:57 brak uprawnień Erste podwyższył rekomendację dla Kruka do "kupuj"
09:51 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" AB; cena docelowa 53,7 zł za akcję
2017.03.17
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na plusie, ale poniżej 2.300 pkt
2017.03.16
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z największym wzrostem od dwóch tygodni wyznaczył nowy szczyt
11:42 brak uprawnień Haitong Bank rekomenduje "kupuj" PBKM z ceną docelową akcji 66,4 zł
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie na plusie, ale kolejne godziny pokażą czy wzrosty powrócą
2017.03.15
18:01 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 spadł na zamknięciu sesji, GPW jedną z najsłabszych giełd w Europie
16:19 brak uprawnień DM mBanku zaleca "kupuj" TXM, cena docelowa 6,95 zł
10:03 brak uprawnień DM BDM podnosi rekomendację dla Agory do "kupuj", a cenę docelową akcji do 19,42 zł
09:12 brak uprawnień Citi podnosi cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 25 zł
2017.03.14
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie, mocno w dół PGNiG po publikacji strategii na '17-'22
2017.03.13
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na solidnym plusie, dobra sesja dla spółek bankowych
09:30 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł cenę docelową Benefit Systems do 1.096 zł; rekomenduje "kupuj"
07:42 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację LPP do "kupuj"
07:33 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Comarchu do 256,6 zł
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.