Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.09.26, godz. 02:19
kontakt
wig20

Solidarny spadek GPW i złotego

Komentarz po sesji z dnia: 2017.09.25
autor: Adam Stańczak
2017.09.25, godz: 17:44

Poniedziałkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję o niskim obrocie i spokojnym przebiegu. Przez większą część dnia indeks największych spółek konsolidował się w okolicach rejonu 2480 pkt., by w końcówce poddać się presji spadkowej z rynku złotego, który silnie osłabił się wobec dolara. W finale indeks największych spółek oddał 1,1 procent, gdy dolar umacniał się do złotego o blisko 1 procent. Jednak ledwie 387 mln złotych obrotu i aktywność rynku czynią spadek wiarygodnie wątpliwym z punktu widzenia analizy technicznej i podkreślają, iż sesja była w dużej mierze czekaniem na impuls. Impuls, który pojawił się przy sennym handlu, przełożył się na mocną stratę indeksu, ale nie przełożył się na wzrost obrotu. Pomijając wiarygodność techniczną rozdania z niskim obrotem sesja jest wskazaniem, iż zeszłotygodniowe połamanie wsparcia w rejonie 2480 pkt. i próba powrotu nad wsparcie na sesjach piątkowej i poniedziałkowej stały się zmienną, przez którą rynek będzie oceniany w bliskiej przyszłości. Inaczej mówiąc rejon dolnego ograniczenia zakończonej konsolidacji staje się punktem odniesienia dla kondycji WIG20. Dzisiejszy spadek nie ma wiarygodności technicznej, ale to zdolność popytu do wykonania powrotnego ruchu w rejon 2480 pkt. będzie bazą, na której budowane będą strategie na rynku. Zejście dalej na południe wzmocni oczekiwania spadku WIG20 w rejon 2400 pkt. Powrót nad 2480 pkt. przywróci nadzieje na ponowną konfrontację z rejonem 2550-2500 pkt. i otwarcie drogi do walki o strefę 2620-2600 pkt. Po stronie ryzyk należy zarysować wrażliwość rynków wschodzących na impuls korekcyjny związany z komunikatem po ostatnim posiedzeniu FOMC. Impuls jest o tyle groźny, iż pojawia się w czasie, gdy rynki wschodzące były czytelnie silniejsze od rynków bazowych.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.09.25
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy pod kreską; Sygnity i Arcus mocno w górę
13:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy bez większych zmian, w WIG 20 rośnie Tauron, spada JSW
09:59 brak uprawnień Vestor DM rekomenduje kupuj Bogdanę z ceną docelową 95 zł
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wyniki wyborów w Niemczech i umocnienie USD wspierają stronę podażową
2017.09.22
17:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na plusie, najwięcej zyskał Eurocash
13:05 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekki spadek WIG 20; pozostałe indeksy również na minusie
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu prawdopodobna kontynuacja spadków
08:22 brak uprawnień Societe Generale zaleca kupowanie akcji ING
08:21 brak uprawnień DM PKO BP podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"
08:18 brak uprawnień Societe Generale wydał zalecenie "trzymaj" dla mBanku
2017.09.21
17:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocny spadek WIG 20; tracą spółki paliwowe, energetyczne i surowcowe
13:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 mocno w dół; pozostałe indeksy również na minusie
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeks WIG 20 prawdopodobnie pozostanie w korekcie spadkowej
08:00 brak uprawnień Raiffeisen obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"
2017.09.20
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 minimalnie poniżej 2.500 pkt; nad kreską indeks średnich spółek
13:20 brak uprawnień JP Morgan podniósł cenę docelową Eurocashu do 33,8 zł
12:18 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie, ponad 8-proc. wzrost Pfleiderera
08:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka zmienność w oczekiwaniu na FOMC
08:18 brak uprawnień DM PKO BP podniósł cenę docelową Bogdanki do 84,5 zł oraz JSW do 114 zł
07:17 brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" CPD
2017.09.19
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 prawie bez zmian, pozostałe indeksy na plusach
12:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy na lekkich plusach, oprócz mWIG 40
11:38 brak uprawnień JP Morgan podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 103,5 zł
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może korzystać z poprawy sentymentu na rynkach wschodzących
2017.09.18
17:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielki wzrost WIG 20; liderami spółki odzieżowe
12:06 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę; najmocniej rosną PGE i Orange
11:22 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższył rekomendację Polenergii do "kupuj", obniżył dla ZE PAK do "trzymaj"
10:42 brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Kruka do "akumuluj"
10:10 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową akcji Bogdanki do 99,2 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
09:26 brak uprawnień Vestor DM podniósł rekomendację Kruka do "akumuluj"
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.