(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.07.28, godz. 11:28
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt
wig20

W cieniu Pekao

Komentarz po sesji z dnia: 2016.07.27
autor: Adam Stańczak
2016.07.27, godz: 18:11

Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie były kolejną w ostatnim czasie sesją, na której cieniem położyły się kłopoty włoskiego właściciela banku Pekao. Dokładnie przed dwoma tygodniami na rynek spadła informacja, iż UniCredit sprzedał 10-procentowy udział w banku Pekao poniżej ceny rynkowej. Szum, jaki wówczas wywołała informacja, utrzymał się na GPW przez kilka dni, ale został wygaszony dzięki sygnałowi, iż UniCredit nie planuje sprzedaży udziałów w Pekao przez kolejne trzy miesiące. Niejednoznaczność ówczesnego sygnału ze strony UniCredit kazała oczekiwać podobnej informacji do tej, która dziś zachwiała akcjami Pekao, ale rynek zdawał się być zaskoczony i od pierwszych minut sesji przeceniany bank zdominował notowania w Warszawie. Przez większą część sesji udział obrotu akcjami Pekao przekraczał 50 procent w WIG20 i niewiele mniej na całym rynku. W finale na niespełna 933 mln złotych wykonane w WIG20 blisko 478 mln złotych przypadło na akcje bohatera sesji. Wpływ zachowania Pekao nie ograniczył się tylko do asymetrii w obrocie, ale był również odczuwalny w sile indeksów. Przecenie Pekao o przeszło 3 procent nie był w stanie przeciwstawić się wzrost KGHM o 2,8 procent i w finale indeks WIG20 oddał 0,35 procent, gdy szeroki WIG stracił 0,22 procent. Uwzględniając fakt, iż część graczy zdaje się być zaskoczona zamieszaniem wokół akcji Pekao warto oczekiwać jeszcze kilku sesji, w trakcie których zachowanie spółki będzie miało wpływ na indeksy w Warszawie. Dla technicznie zorientowanych graczy dzisiejsza sesja nie będzie jednak zaskoczeniem. Od kilku dni WIG20 flirtuje z poziomem 1800 pkt. szukając nowego układu po szybkiej zwyżce o przeszło 100 punktów. Rejon 1800 pkt. jest teraz punktem równowagi, który stabilizuje indeks w pobliżu środka dużej konsolidacji pomiędzy 1650 pkt. i 2000 pkt. Dla średniookresowych graczy obecne wahania są neutralne technicznie i dopiero ponowne konfrontacje ze styczniowym dołkiem lub wiosennym maksimum przyniosą nowe treści.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2016.07.28
08:25 brak uprawnień DM PKO BP obniżył cenę docelową dla Eurocashu do 55,6 zł
2016.07.27
17:32 brak uprawnień Możliwy powrót wzrostów na GPW, ale kluczowe będzie pokonanie 1.820 pkt. (analiza)
16:04 brak uprawnień DM mBanku podnosi rekomendację dla Uniwheels do "kupuj", cenę docelową do 172,1 zł
09:53 brak uprawnień Haitong podwyższa cenę docelową akcji Bogdanki do 38,18 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"
09:50 brak uprawnień Haitong podnosi cenę docelową Alumetalu do 66 zł
09:00 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową akcji JSW o 30,9 zł
08:47 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Bogdanki do 65,9 zł
08:07 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową akcji Pharmeny do 28,8 zł
07:51 brak uprawnień DM BOŚ obniża rekomendację Emperii do "trzymaj", a wycenę do 56,7 zł
07:32 brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową Ergisu do 6,8 zł
07:24 brak uprawnień HSBC podnosi rekomendację dla Pekao do "trzymaj"
2016.07.26
17:57 brak uprawnień Decyzja Fed wskaże kierunek rynkom na świecie, w tym GPW (analiza)
11:39 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Ciechu do "trzymaj"
08:22 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową dla akcji Kino Polska TV do 14,9 zł
07:36 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację BZ WBK do "sprzedaj"
2016.07.25
17:19 brak uprawnień WIG 20 może zakończyć wzrosty na poziomie 1.850 pkt. (analiza)
2016.07.22
17:32 brak uprawnień Wzrost mWIG 40 może dobrze wróżyć całej giełdzie (analiza)
12:18 brak uprawnień W następnym tygodniu ceny paliw na stacjach będą nadal spadać - e-petrol (opinia)
08:15 brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową CD Projektu do 37,8 zł
2016.07.21
17:22 brak uprawnień GPW może dalej rosnąć, przeszkodą mogą być gorsze nastroje na świecie (analiza)
12:18 brak uprawnień Vestor DM podnosi cenę docelową akcji PGNiG do 5,1 zł
11:31 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację dla Śnieżki do "redukuj"
11:18 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową akcji Cognoru do 1,73 zł
08:38 brak uprawnień DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 57 zł
08:31 brak uprawnień DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PZU do 33 zł
08:23 brak uprawnień DM BOŚ obniża rekomendację Kopeksu do "trzymaj", a wycenę do 3,5 zł
08:18 brak uprawnień DM BOŚ podnosi cenę docelową Famuru do 3,75 zł
2016.07.20
18:12 brak uprawnień Są duże szanse, że trend wzrostowy na GPW zostanie utrzymany do końca tygodnia (analiza)
08:28 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową akcji Seleny do 21,3 zł
2016.07.19
17:26 brak uprawnień GPW może zyskiwać, ale przeszkodą otoczenie globalne (analiza)
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.