Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.06.23, godz. 07:14
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt
wig20

Wakacyjny handel

Komentarz po sesji z dnia: 2017.06.22
autor: Łukasz Bugaj
2017.06.22, godz: 17:50

Dzisiejsza sesja w Warszawie była przedsmakiem wakacyjnego handlu. Tym samym aktywność inwestorów była obniżona, a zmiany indeksów niewielkie i niewiele nowego wnoszące do ogólnego obrazu sytuacji.
 
W ostatnich dniach globalne parkiety pozostają pod wpływem dwóch ważnych kwestii. Pierwsza związana jest ze spadkiem cen ropy naftowej na nowe tegoroczne maksima, co negatywnie oddziałuje na akcje spółek paliwowych oraz tych działających w spektrum surowcowym. Niska cena czarnego złota kształtuje też oczekiwania dotyczące przeszłej inflacji, a ona wpływa na kształt krzywej rentowności obligacji. Krzywa ta w USA stała się bardzo płaska, to znaczy różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji 5-cio letnich a 10-cio letnich spadła poniżej 100 pkt. bazowych i tym samym jest najmniejsza od grudnia 2007 roku. Może się to źle kojarzyć, gdyż ewentualne odwrócenie krzywej rentowności jest sygnałem potencjalnej recesji w gospodarce i inwestorzy wobec takiej ewentualności nie mogą przejść obojętnie. Właśnie dlatego zaskakujące wzrosty z sesji poniedziałkowej ustąpiły miejsca ostrożniejszemu handlu w kolejnych dniach tego tygodnia i dzisiejsza sesja nie była tutaj wyjątkiem. Jednocześnie jednak zmienność oraz aktywność inwestorów nie była duża i przypominała już o zbliżających się wakacjach. Dobrze było to widać w segmencie spółek średnich i małych, których indeksy skromnie dzisiaj się zmieniały. Częściowy wpływ na to może mieć również fakt zapowiedzianych większych debiutów. Powodują one, że inwestorzy zbierają środki na zakup nowych akcji i tym samym ograniczają swoją aktywność na rynku wtórnym. Ta na całym rynku nie przekroczyła dzisiaj 730 mln zł, a w spektrum blue chipów sięgnęła skromnych 570 mln zł. Sam indeks WIG20 stracił na wartości 0,5%, ale ten spadek wzięty razem z wczorajszym wzrostem prowadzi do prostej konkluzji pozostawania w konsolidacji. Główna średnia krąży wokół poziomu 2300 pkt. i dzisiejsze rozdanie nie zmieniło tej perspektywy.
 
Łukasz Bugaj 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.06.22
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spółki paliwowe pociągnęły WIG 20 w dół
10:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy na minusach, spadkom przewodzą spółki surowcowe
09:37 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową PKN Orlen do 103 zł, rekomenduje "redukuj"
09:35 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Emperii do "akumuluj"
08:53 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową Kęt do 438,9 zł, rekomenduje "trzymaj"
08:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wybicie się WIG 20 z przedziału 2.240-2.340 pkt. pozwoli na większą zmienność
2017.06.21
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy wyszły na plus, liderami wśród dużych spółek PGE, KGHM i Alior
16:40 brak uprawnień Wodkan wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję za '16
12:16 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy zniżkują; tracą m. in. spółki paliwowe i energetyczne
09:51 brak uprawnień BGŻ BNP Paribas BM wydał rekomendację "neutralnie" dla Neuki
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w Warszawie mogą na otwarciu spaść w ślad za rynkami bazowymi
2017.06.20
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 spadł do 2.300 pkt - indeks pociągnęły w dół banki i spółki surowcowe
11:35 brak uprawnień Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków
11:25 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawski indeks dużych spółek na minusie; mocno spada kurs Aliora i PKO BP
09:52 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla LPP do "akumuluj"
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie na plusie, sentyment globalny powinien wspierać WIG 20
07:09 brak uprawnień East Value Research wycenia akcje Nestmedic na 21,70 zł
06:58 brak uprawnień East Value Research podwyższył cenę docelową Sare do 35,2 zł
2017.06.19
17:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne rozpoczęcie tygodnia, WIG-20 na ok. 1,3-proc. plusie
10:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG-20 z 1,3-proc. wzrostem; mocno w górę CCC i KGHM
10:51 brak uprawnień Vestor DM rekomenduje "neutralnie" dla Ciechu, cena docelowa akcji 72,3 zł
09:52 brak uprawnień Noble Securities podnosi cenę docelową akcji Budimeksu do 224,8 zł
09:27 brak uprawnień Vestor DM rekomenduje "kupuj" Wawel z ceną docelową 1.368 zł
09:18 brak uprawnień DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)
08:59 brak uprawnień DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech
08:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe spadki na WIG 20
07:58 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową akcji Asseco BS do 29,7 zł
07:41 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Marvipolu do 19 zł
2017.06.16
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekki wzrost WIG 20 przy największych obrotach w miesiącu
13:37 brak uprawnień Concorde obniżył rekomendację Orlenu do "niedoważaj"
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.