Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.12.04, godz. 00:45
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt
wig20

Konsolidacyjny początek miesiąca

Komentarz po sesji z dnia: 2016.12.02
autor: Adam Stańczak
2016.12.02, godz: 17:14

Dzisiejsze notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbywały się w kontekście oczekiwania na comiesięczne dane z rynku pracy w USA. W efekcie rynek skorzystał z klasycznego scenariusza dla pierwszych piątków miesiąca i próbował podzielić rozdanie na dwie części. W pierwszej czekając na dane i licząc na ożywienie w drugiej. Niestety handel przed 14:30 i po 14:30 był właściwie taki sam, a dane nie wpłynęły na zachowanie rynku. Apetyty do gry hamowały również wydarzenia weekendu, który przyniesie referendum we Włoszech i wybory prezydenckie w Austrii. Bilansem jest sesja bez wyrazu, która zmieniła wartość WIG20 o 0,02 procent przy obrocie zbliżonym do 550 mln złotych. Skromna zmiana nie wpłynęła również na obraz całego tygodnia, który skończył się spadkiem indeksu największych spółek o 0,7 procent. W perspektywie dziennej i tygodniowej handel jawi się jako konsolidacyjny, którego głównym elementem jest zawieszenie wykresu indeksu pod górną granicą kilkutygodniowej konsolidacji. W krótszej perspektywie konsolidacja po zeszłotygodniowej fali wzrostowej pozwala technikom myśleć o kontynuacji zwyżki w ramach układu ruch/konsolidacja/ruch i kolejnym ataku na strefę 1830-1820 pkt. W perspektywie tygodniowej w mocy pozostaje jednak trend boczny, którego granice wyznaczają poziomy 1830 i 1710 pkt. W znacznie szerszej perspektywie WIG20 pozostaje zawieszony pomiędzy tegorocznymi maksimami i minimami, których symbolicznymi poziomami są rejony 2000 i 1650 pkt. Uwzględniając fakt, iż do końca roku zostało ledwie dziewiętnaście sesji, a do granic tegorocznego trend bocznego potrzeba jednostronnego ruchu WIG20  po przeszło dziesięć procent, zasadnym wydaje się założenie, iż rynek pozostanie w granicach tegorocznego trendu do 31 grudnia.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2016.12.02
17:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 bez zmian; kurs Energi w górę
2016.12.01
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki kursów dużych spółek; mWIG 40 w górę m.in. dzięki JSW i CD Projekt
2016.11.30
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, liderem wzrostów PGNiG po sygnałach z OPEC
13:18 brak uprawnień BGŻ BNP Paribas BM wydało rekomendację "kupuj" dla spółki Auto Partner
11:45 brak uprawnień DM PKO BP zawiesza rekomendację dla JSW
09:38 brak uprawnień Trigon DM podniósł rekomendacje Uniwheels, Kęt i Alumetalu
09:15 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową akcji PA Nova do 34,6 zł
07:15 brak uprawnień DM PKO BP obniżył rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj", podniósł cenę docelową do 68 zł
2016.11.29
22:04 brak uprawnień DM PKO BP prognozuje, że JSW wypracuje w '17 4,9 mld zł EBITDA dzięki wysokim cenom węgla
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: We wtorek WIG 20 prawie bez zmian, mWIG 40 w dół głównie przez JSW
2016.11.28
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie; notowania spółek energetycznych mocno w dół
08:59 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" Polwax
08:58 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" Groclin, cena docelowa 17,6 zł
2016.11.25
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pierwsza spadkowa sesja WIG 20 od ponad tygodnia
11:03 brak uprawnień Wood & Company rekomenduje "kupuj" JSW
09:13 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla Vistalu do "trzymaj"
08:58 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł rekomendację Apatora do "kupuj"
2016.11.24
17:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejny dzień wzrostów WIG 20; lokomotywą KGHM
11:16 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" CD Projekt, cena docelowa 61 zł
09:13 brak uprawnień DM BDM zaleca kupno akcji Vistuli; wskazuje na potencjał rozwojowy spółki
08:59 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla Orbisu do "akumuluj",
08:56 brak uprawnień DM BZ WBK podnosi rekomendację dla Energi do "kupuj", podtrzymuje "sprzedaj" PGE, Tauron, Eneę
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Do ostatnich wzrostów na warszawskiej giełdzie należy podchodzić ostrożnie
2016.11.23
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 drugi dzień z rzędu jednym z liderów wzrostów w Europie
07:39 brak uprawnień Deutsche Bank obniża rekomendację dla PGE do "sprzedaj"
2016.11.22
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: We wtorek WIG 20 zanotował jeden z najwyższych wzrostów w Europie
15:57 brak uprawnień Noble Securities DM wycenia Odlewnie Polskie na 6,15 zł
13:02 brak uprawnień Edison podnosi wycenę akcji Selvity do 32 zł/akcję
11:49 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "trzymaj" Amikę, cena docelowa 195 zł
2016.11.21
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 mocno wzrósł, liderem zwyżek LPP
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.