(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.09.26, godz. 14:08
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt
wig20

Ocieplenie w finale

Komentarz po sesji z dnia: 2016.09.23
autor: Adam Stańczak
2016.09.23, godz: 17:46

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosły sesję relatywnie mocnego, choć sennego cofnięcia po ostatnich wzrostach. Przez większą część dnia WIG20 osuwał się na południe na tyle systematycznie, iż w końcówce średnia traciła około 1,3 procent i lokowała się pod psychologiczną barierą 1750 pkt. Przez większą część sesji brakowało jednak aktywności. W istocie niskie wolumeny na większości spółek przykryły wymiany akcjami PZU, na które przypadło 215 z blisko 650 mln zebranych dziś w WIG20. Na tle innych sesji obrót był relatywnie duży, ale przebieg sesji nie wskazuje na to, by za 650 mln złotych kryła się jakaś wielka aktywność podaży. W istocie, poza PZU, żadna ze spółek z WIG20 nie przekroczyła pułapu 100 mln, a ledwie jedna przekroczyła 50 mln złotych. Stąd relatywnie łatwe przesunięcie na końcowym fixingu, który zredukował wcześniejszą stratę indeksu do 0,77 procent i przełożył się tygodniowy wzrost o 1,6 procent. Z perspektywy końca tygodnia doskonale widać, iż rynek największych spółek ma za sobą kolejny tydzień walki w rejonie 1750 pkt, wokół którego toczy się gra od końca czerwca. Mniejsze lub większe oddalenia od tego poziomu kończyły się powrotami do punktu, w którym średnia przebywała po skoku zmienności wywołanym wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia są oczywiście lokalne czynniki, jak czwartkowe zamieszanie wokół spółek sektora energetycznego i planów podwyższenia wartości nominalnej akcji spółek kontrolowanych przez rząd, ale z punktu widzenia wykresu ważne jest zawieszenie WIG20 na poziomach, z których jest ciągle relatywnie daleko do tegorocznych ekstremów i granic konsolidacji pomiędzy kwietniowym szczytem, a styczniowym dołkiem. Dla większości graczy dopiero wyjście 2000 pkt. lub 1650 pkt. będzie okazją do nowego spojrzenia na rynek, który pozostaje zamrożony w trendzie bocznym.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2016.09.26
10:03 brak uprawnień DM Vestor podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 11,4 zł
2016.09.23
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W piątek spadki na giełdzie w Warszawie w ślad za korektą na Zachodzie
12:56 brak uprawnień Ceny paliw na stacjach mogą lekko spadać - BM Reflex (opinia)
07:39 brak uprawnień JP Morgan obniża rekomendację dla Orlenu do "niedoważaj"
2016.09.22
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Przecena spółek energetycznych nie zahamowała wzrostów na giełdzie
16:24 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla AmRestu do "redukuj", cena docelowa 236 zł
09:41 brak uprawnień Raiffeisen obniża cenę docelową akcji Eurocash do 46 zł
09:33 brak uprawnień Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla AmRestu do 270 zł
09:31 brak uprawnień Raiffeisen obniża cenę docelową akcji LPP do 3.850 zł
2016.09.21
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawska giełda z niewielkimi wzrostami indeksów
10:23 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową Warimpeksu do 3,88 zł
2016.09.20
17:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy lekko w górę przy niskich obrotach
12:45 brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową Wieltonu do 18,2 zł
12:25 brak uprawnień Vestor DM obniżył rekomendację dla Getin Noble Banku do "redukuj"
09:35 brak uprawnień Haitong Bank obniżył rekomendację KGHM do "neutralnie" (opis)
2016.09.19
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W poniedziałek WIG 20 w górę
10:40 brak uprawnień East Value Research podniósł cenę docelową dla Oponeo do 41,6 zł
08:56 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla Cyfrowego Polsatu do 26,36 zł
08:39 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Forte do "redukuj"
2016.09.16
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W piątek duże spółki w dół, a średnie w górę
15:23 brak uprawnień Fed podniesie stopy w grudniu, a EBC przedłuży QE o 9-12 miesięcy - PIMCO (opinia)
12:10 brak uprawnień Taniejąca ropa na świecie zwiastuje obniżki cen na stacjach - e-petrol (opinia)
12:00 brak uprawnień Stabilizacja cen paliw na stacjach - BM Reflex (opinia)
11:42 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Dane z Polski i USA mogą wpłynąć na wycenę polskich aktywów
11:31 brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową Wirtualnej Polski do 62 zł
2016.09.15
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kolejny dzień wzrostów na GPW, JSW ponownie z najwyższym obrotem
09:48 brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową dla Stalproduktu do 515,8 zł
08:25 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację Kopeksu do "kupuj", a cenę docelową Famuru do 5,5 zł
2016.09.14
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W środę na GPW lekkie wzrosty, JSW powyżej 50 zł po raz pierwszy od '14
15:36 brak uprawnień Vestor DM podnosi cenę docelową akcji Vantage Development do 4,3 zł
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.