Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.11.18, godz. 12:58
kontakt
wig20

Dobra końcówka trudnego tygodnia

Komentarz po sesji z dnia: 2017.11.17
autor: Adam Stańczak
2017.11.17, godz: 17:07

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywały się po jednej z najlepszych sesji na Wall Street w ostatnim czasie i po czwartkowym rozdaniu w Warszawie, które wielkością obrotu sygnalizowało pojawienie się popytu zachęconego przeszło sześcioprocentowym spadkiem koszyka blue chipów. Po pierwszej godzinie wzrost WIG20 wyniósł blisko 1 procent, co przełożyło się na powrót indeksu nad barierę 2420 pkt., której pokonanie było sygnałem sprzedaży. Zanegowanie wezwania dla podaży poprawiło nastroje na rynku na tyle, iż inwestorzy w Warszawie mogli ignorować presję spadkową z rynków bazowych. Bilansem godzenia słabych sesji w otoczeniu z poranną zwyżką na rynku lokalnym była konsolidacja w rejonie porannego szczytu, która zdominowała rozdanie na sześć godzin. Dopiero w końcówce sesji popyt odważył się na postawienie kropki nad i pchnął indeks na nowe maksima, by zakończyć dzień na poziomie 2443 pkt. Dzienna zwyżka o 1,4 procent zredukowała tygodniową stratę WIG20 do 0,6 procent. Najważniejszym elementem finałowej sesji tygodnia jest jednak układ techniczny, który wskazuje, iż w mocy pozostało zawieszenie indeksu WIG20 w granicach konsolidacji pomiędzy 2550 pkt. i 2420 pkt. Zanegowanie sygnału sprzedaży sprzyja stabilizacji WIG20 na oswojonych technicznie poziomach i wymusza czekanie na przesilenie w ramach trendu bocznego. Ważnym elementem jest pojawienie się popytu na sesji wczorajszej, które wskazuje, iż na rynku stale obecny jest model kupowania korekt i odbierania akcji od graczy zaniepokojonych dynamiką cofnięcia. W nowy tydzień rynek wchodzi wzmocniony dobrą końcówką bieżącego tygodnia, co przekłada się na oczekiwanie powrotu do środka granic trzymiesięcznego już trendu bocznego. Dzisiejsza sesja pozwala na tezę, iż przy kontynuacji zwyżki w przyszłym tygodniu, dobrej postawie rynków bazowych i zakończeniu sukcesem gry politycznej o obniżkę podatków w USA, zasadnym stanie oczekiwanie powrotu WIG20 na maksima tegorocznego trendu wzrostowego oraz zbudowania bazy pod dobrą końcówkę roku.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.11.17
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień mocnym wzrostem; pozostałe indeksy też na plusie
11:18 brak uprawnień JP Morgan rekomenduje "przeważaj" dla Dino i "neutralnie" dla Eurocash
09:09 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Neuki do "trzymaj"
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 już od początku sesji powinien kierować się w górę
07:55 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Neuki do "kupuj"
07:38 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 4,7 zł
2017.11.16
08:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może odbić po mocnych spadkach, bo nastroje za granicą są dobre
07:55 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla akcji CCC do 250,2 zł
07:25 brak uprawnień HSBC podwyższył rekomendację Pekao SA do "kupuj"
2017.11.15
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże spadki indeksów, KGHM mocno w dół po wynikach
14:56 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" i podwyższa cenę docelową do 64,9 zł
13:26 brak uprawnień DM BZWBK podniósł rekomendację dla Alumetalu do "kupuj" z ceną docelową 59,20 zł
13:10 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższa rekomendację dla Forte do "kupuj"
13:07 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"
13:05 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Ronsona do "sprzedaj" z ceną docelową 1,35 zł
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może kontynuować wzrosty, ważne nastroje globalne
07:48 brak uprawnień Societe Generale podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", cena docelowa 4,5 zł
2017.11.14
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, mWIG 40 pod kreską
13:54 brak uprawnień Eavex Capital podwyższył rekomendację dla Kernela oraz Astarty do "kupuj"
13:40 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (27/2017) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
13:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, małe i średnie spółki tracą
11:55 brak uprawnień Wood&Company podniósł rekomendację Jeronimo Martins do "kupuj"
11:01 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (26/2017) Raport miesięczny za październik 2017 roku
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 blisko ważnego wsparcia, wyniki podały m.in. Play, Ciech i Emperia
2017.11.13
18:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko pod kreską; mocno w dół Eurocash, PGNiG oraz XTB
16:02 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł rekomendację Banku Millennium do "trzymaj"
15:45 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"
15:08 brak uprawnień Haitong spodziewa się kontynuacji mocnego popytu na nowe mieszkania w IV kw. (opinia)
13:16 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach wzrosła w październiku o 0,6 proc. mdm - IZFiA, Analizy Online
12:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie; bardzo mocny spadek XTB
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.