Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.01.18, godz. 08:44
kontakt
wig20

Gra o 2700 pkt.

Komentarz po sesji z dnia: 2018.01.17
autor: Adam Stańczak
2018.01.17, godz: 17:33

Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych zaczęły się w trudnym dla byków kontekście. Wall Street cofnęła się wczoraj dynamicznie po nieudanym wyjściu DJIA nad 26000 pkt. i S&P500 nad 2800 pkt. Najkrótszy w historii ruch DJIA o 1000 pkt. – z 25000 pkt. do 26000 pkt. - i jeden z najlepszych początków roku od lat wyzwolił ruch, który o poranku straszył na rynkach korektą w USA. Skończyło się próbą odrobienia wczorajszych strat, ale po drodze GPW musiała operować przy mocniejszym dolarze i słabszej postawie rynków bazowych. W zarysowanym układzie sił sesja miała jednak klasyczny przebieg dla dni po mocnych wzrostach. Na starcie rynek szukał kontynuacji wczorajszego umocnienia WIG20 o blisko 2 procent, by po dwóch godzinach uwzględniana sprzecznych impulsów i godzenia lokalnych apetytów z grą na oporze skonsolidować się na psychologicznej barierze 2600 pkt. Pod względem aktywności i zmienności sesja była cieniem rozdania wtorkowego, ale w finale bykom udało się odeprzeć próby podaży i podnieść WIG20 o 0,38 procent. Dzięki przesunięciu na końcowym fixingu indeks blue chipów zakończył sesję nad 2600 pkt., ale nie można mieć wątpliwości, iż opór pozostał w mocy. W istocie zamknięcie na 2600,37 pkt. oznacza, iż w notowania czwartkowe rynek wchodzi zawieszony w rejonie 2600 pkt., ale też z oczekiwaniem na kontynuację zwyżki w rejon 2700 pkt. W byczym obozie gra zakończenie konsolidacji, która mroziła WIG20 od początku września i tak długo, jak podaż nie zdoła zepchnąć WIG20 pod pokonany opór na górnym ograniczeniu konsolidacji, tak długo kupujący będą szukali swojej szansy z założeniem, iż popyt nie powiedział ostatniego słowa w przeszło rocznym trendzie wzrostowym. Ryzyk dla scenariusza wzrostowego należy szukać w okazywanej wcześniej wrażliwości rynku na kondycję złotego na tle dolara i sentymentu globalnego kapitału wobec rynków wschodzących, które w ostatnich tygodniach sprzyjały warszawskim spółkom o największej kapitalizacji.

Adam Stańczak

DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.01.17
17:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 minimalnie powyżej 2.600 pkt; mocno w górę Alior i CD Projekt
12:01 brak uprawnień VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"
09:57 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową akcji Orange Polska do 7,51 zł
08:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty powinny być kontynuowane, WIG 20 może testować 2.630 pkt.
2018.01.16
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję na najwyższym poziomie od lipca 2011
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrost WIG 20 może być kontynuowany
2018.01.15
17:28 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 nad kreską; lekko w dół indeks średnich spółek
10:43 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla British Automotive Holding do "trzymaj" (popr.)
10:25 brak uprawnień Ipopema Securities podnosi cenę docelową akcji Mabionu do 145 zł, utrzymuje "kupuj"
10:16 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla British Automotive Holding do "trzymaj"
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 będzie zmierzał w kierunku 2.570 pkt.
2018.01.12
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień lekkim wzrostem; w górę Alior i JSW (popr.)
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień lekkim wzrostem; w górę Alior i JSW
12:44 brak uprawnień WIG20 w 2018 może wzrosnąć do 2.650 pkt., w centrum uwagi koniec epoki QE - Vestor DM (opinia)
09:42 brak uprawnień Vestor DM wydał rekomendację "redukuj" dla Lotosu oraz "neutralnie" dla Orlenu
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może kontynuować wzrosty i atakować zeszłoroczne maksima
08:19 brak uprawnień Erste podwyższył rekomendację dla JSW do "kupuj", cena docelowa 135,10 zł
07:19 brak uprawnień JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "przeważaj"
2018.01.11
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję wzrostem; na plusie 19 największych spółek
16:28 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach wzrosła w XII o 2,9 mld zł mdm - IZFiA, Analizy Online
15:55 brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "kupuj" akcje Izo-Blok z ceną docelową 121 zł
15:41 brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "trzymaj" akcje Bogdanki z ceną docelową 71,5 zł
12:21 brak uprawnień Citi obniżył rekomendację JSW do "sprzedaj", cena docelowa 80 zł
09:33 brak uprawnień Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Korekta na WIG 20 krótkotrwała; później możliwe przebicie szczytów z '17
08:38 brak uprawnień Wood& Co. rekomenduje "kupuj" Echo Investment, cena docelowa 6,8 zł
2018.01.10
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie; mocno w dół LPP i Kruk
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobra koniunktura na rynkach może wesprzeć wzrosty WIG 20
2018.01.09
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy na minusach z wyjątkiem sWIG 80
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.