Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.12.17, godz. 14:16
kontakt
wig20

W równowadze

Komentarz po sesji z dnia: 2018.12.14
autor: Adam Stańczak
2018.12.14, godz: 17:05

Piątkowe notowania na rynku warszawskim zaczęły się w kontekście sprzyjającym stronie podażowej. Tym razem na plan pierwszy nie wybiły się jednak sesje amerykańskie, ale doniesienia z Chin, gdzie opublikowane dane o dynamice sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej oszacowana na poziomach czytelnie niższych od prognoz. Kolejne ostrzeżenia o słabszej kondycji chińskiej gospodarki nie mogły przejść bez echa na rynkach od pewnego czasu operujących w kontekście pytania, kiedy obecny cykl gospodarczy znajdzie swój koniec. Recesyjne obawy spowodowały, iż otwarcia na rynkach europejskich były mocno czerwone. Presji spadkowej dopełniły wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług z Europy, które wzmocniły impulsy związane z danymi z Chin. Po godzinie pojawiły się jednak stabilizacje, co przez graczy w Warszawie zostało wykorzystane do budowania wielogodzinnego odbicia. W istocie od pierwszych minut rynek odpowiadał skromnie na impulsy spadkowe, operując niskimi wolumenami, które sygnalizowały, iż gracze próbują przeczekać zachowanie giełd bazowych. Na ostatniej prostej niewiele brakło do odrobienia całości poniesionych strat, ale słabość Wall Street wymusiła zamknięcie WIG20 na poziomie 2303 pkt., co oznaczało dzienny spadek o 0,3 procent. W skali tygodnia WIG20 jednak zyskał 1 procent. W perspektywie tygodniowej WIG20 ma za sobą okres budowania przeciwwagi dla poprzedniego tygodnia. W perspektywie technicznej indeks zbudował lustrzanie odbicie pierwszego tygodnia grudnia. Bilansem jest obraz rynku zawieszonego w niepewności, co do dalszego kierunku, jak i zrównoważonego podażą i popytem. Warto odnotować, iż dwa tygodnie grudnia składają się na obraz miesiąca w konsolidacji, na którego zmianę zostało ledwie siedem sesji. W przyszłym tygodniu gra będzie toczyła się w kontekście komunikatu amerykańskiej Rezerwy Federalnej, rozliczenia kontraktów terminowych, transakcji zawieranych na potrzeby podatkowe i wreszcie długiego okresu wyłączenia rynku, gdyż między świętami odbędą się tylko dwie sesje. Inaczej mówiąc rynek ma wiele powodów, by zakończyć rok na poziomach niewiele różnych od dzisiaj granych. W takim układzie na zmiany przyjdzie czekać do pierwszych sesji stycznia.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.12.17
09:23 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla LPP do 7.193 zł z 7.641 zł
08:50 brak uprawnień DM BOŚ zaktualizował rekomendacje dla szesnastu spółek; wskazał faworytów na 2019
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe wzrostowe otwarcie, później kluczowe zachowanie S&P500
2018.12.14
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 pod kreską, ale tydzień kończy na plusie
12:30 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (36/2018) Raport miesięczny za listopad 2018 roku.
10:36 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla Forte do "akumuluj"; obniżył cenę docelową do 27,3 zł
10:35 brak uprawnień DM BDM podnosi cenę docelową Budimeksu do 118,5 zł z 108,7 zł poprzednio
10:32 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla Ciechu do 61,1 zł
09:30 brak uprawnień East Value Research obniżył ceny docelowe dla akcji Enel-Med i Synektik
09:29 brak uprawnień Vestor DM wydał zalecenie "neutralnie" dla Celon Pharma, cena docelowa 33 zł
09:02 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową dla KGHM do 82,04 zł, a zalecenie do "neutralnie"
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków; kluczowy opór dla WIG20 2.355 pkt.
2018.12.13
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 kończy notowania powyżej 2.300 pkt.; dobra sesja spółek energetycznych
10:03 brak uprawnień Raiffeisen obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 88 zł
10:00 brak uprawnień Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj", cena docelowa 98 zł
09:52 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje kupno akcji Celon Pharma, cena docelowa 43,8 zł
09:31 brak uprawnień Vestor DM podwyższył rekomendację dla Dom Development do "akumuluj" i obniżył cenę docelową do 75 zł
09:30 brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową Atalu do 38 zł z 41 zł wcześniej
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek czwartkowej sesji może być na plusie, później w centrum uwagi EBC
2018.12.12
17:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w górę, słabsze wzrosty na szerokim rynku
17:22 brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj", cena docelowa 127,90 zł
17:18 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 80,40 zł
12:38 brak uprawnień Odpływy netto z funduszy detalicznych w listopadzie to 1,5 mld zł - Analizy Online
11:36 brak uprawnień Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT (opis)
10:40 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Eurocashu do "trzymaj"; cena docelowa 18,3 zł
10:12 brak uprawnień Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja powinna przynieść umiarkowane wzrosty indeksów
2018.12.11
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; spółki energetyczne kontynuują spadki
16:26 brak uprawnień DM mBanku spodziewa się dwucyfrowego wzrostu EBIT spółek z sektora handel, energetyka i chemia (opinia)
11:47 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XI o 1,2 proc. - IZFiA, Analizy Online
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.