Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Analiza porównawcza" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.01.17, godz. 13:03
kontakt

Zakładka "Analiza porównawcza"

Moduł ten jest narzędziem pozwalającym na porównanie wybranej przez Użytkownika spółki względem zdefiniowanej listy spółek na podstawie jednego z trzech wskaźników analizy finansowej: Cena/Kapitał; Cena/Sprzedaż; Cena/Zysk.

bossaSkaner - Analiza_porownawcza.png
kliknij, aby powiększyć

 

Analizę należy rozpocząć od wyboru spółki porównywanej – wybór ten dokonywany jest poprzez zaznaczenie wybranej przez użytkownika spółki na rozwijanej liście. Możliwe jest wyszukanie spółki za pomocą ciągu symboli wpisywanych bezpośrednio w tabeli (wpisywany ciąg znaków nie jest widoczny dla użytkownika). Dla wybranej spółki, w tym samym wierszu prezentowany jest kurs odniesienia, a także wartość wskaźników: Cena/Kapitał; Cena/Sprzedaż; Cena/Zysk; Cena/EBIT. Wykorzystywane są one w dalszej analizie.

Następnie od wyboru grupy porównawczej – stworzenie grupy spółek, których wskaźniki mają posłużyć dalszej analizie. Użytkownik może dokonać dodając spółko pojedynczo lub stworzyć listy spółek w oparciu o branże lub/i indeks notowań (Skład branż oraz indeksów jest zgodny z nomenklatura stosowaną przez GPW. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj wszystkie”

Ocena porównania – Użytkownik, dzięki wcześniej zdefiniowanej spółce porównawczej i grupie spółek porównywanych, może dokonać analizy porównawczej na podstawie jednego z dwóch dostępnych kryteriów: wartości średniej lub mediany, oraz wskaźników.

Średnia i mediana wskaźnika wyliczana jest na podstawie wartości wskaźników spółek wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika. Na podstawie wartości średnich (mediany) obliczane jest odchylenie ich wartości od wartości wskaźników spółki porównywanej. Na tej podstawie szacowane jest dyskonto (jeśli wartość wskaźnika spółki porównywanej jest mniejsza od wartości średniej lub mediany) lub premia (jeśli wartość wskaźnika spółki porównywanej jest większa od wartości średniej lub mediany).

Na podstawie tej wartości, w kolejnym wierszu obliczana jest automatycznie wycena cząstkową dla każdego z wskaźników. Jej wartość oznacza, jak teoretycznie (ceteris paribus) kształtował by się kurs akcji spółki porównywanej, gdyby wartość jej wskaźnika zrównała się z wartością średnią (medianą) dla zdefiniowanej przez Użytkownika grupy spółek porównawczych. W kolejnym wierszu (8) Użytkownik może określić czułość każdego wskaźnika za pomocą suwaków:

 

bossaSkaner-Analiza-porównawcza

 

Wybrana wartość określa istotność dla użytkownika wybranego wskaźnika względem pozostałych.

Przykład: (100%;100%;100%) oznacza, że każdy wskaźnik jest tak samo istotny z punktu widzenia analizy, (100%;100%;50%) oznacza, że istotność pierwszego i drugiego wskaźnika, jest dwa razy większa od istotności trzeciego. Po określeniu wag, które Użytkownik nadaje poszczególnym wskaźnikom, uzyskuje on wartość teoretyczną akcji spółki, którą poddał analizie.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.