Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Skaner rynku" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.01.16, godz. 01:41
kontakt

Zakładka "Skaner rynku"

Moduł ten jest narzędziem pozwalającym na tworzenie list Spółek spełniających zdefiniowane przez użytkownika kryteria.

Moduł ten podzielić można na trzy sekcje:


1. Wskaźniki grupujące


Wskaźniki grupujące
– sekcja ta zawiera dwie tabele: „Branża” oraz „Indeks”, za pomocą których Użytkownik może zawęzić wynik wyszukiwania (listę spółek) do zdefiniowanej branży lub/i indeksu notowań. Skład branż oraz indeksów jest zgodny z nomenklatura stosowaną przez GPW.


2. Wskaźniki i skaner


Wskaźniki i skaner
- funkcjonalność ta pozwala na wybranie do sześciu wskaźników za pomocą których, Użytkownik może generować listy spółek, spełniające określone i wpisane w polach „Od” lub/i „Do” kryteria liczbowe.

bossaSkaner - Skaner_rynku.png

 

kliknij, aby powiększyć

Przykładowe zakresy wartości mają za zadanie ułatwienie Użytkownikowi dobór wartości granicznych lub określenie przedziału wartości, w którym musi się zawierać wartość wskaźnika dla spółki, by ta została wyświetlona, jako spełniająca kryteria wyszukiwania. Przykład zbudowany jest w oparciu o zdefiniowaną przez Użytkownika grupę spółek i prezentuje wartości „Od” (minimalna wartość dla wybranego zbioru papierów) „Do” (maksymalna wartość wskaźnika dla wybranego zbioru papierów).

Dodawanie wskaźników możliwe jest za pomocą przycisku „Dodaj wskaźnik”. Po wybraniu wskaźników i wartości dla nich Użytkownik może wygenerować listę spółek, spełniających określone przez niego wymagania (kryteria) za pomocą przycisku „Skanuj rynek”

bossaSkaner - Skaner_rynku-wskazniki.png

kliknij, aby powiększyć

Lista wskaźników, które mogą zostać wybrane przez użytkownika, za pomocą rozwijanej tabeli :

  1. Marżowość: Marża na sprzedaży, Marża EBIT; Marża zysku netto,

  2. Rentowność: Rentowność sprzedaży; Rentowność operacyjna; Rentowność inwestycji; Rentowność aktywów; Rentowność kapitału,

  3. Struktura aktywów: Udział kapitału pracującego w aktywach ogółem; Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym,

  4. Wykorzystanie majątku: Cykl należności; Cykl zobowiązań; Cykl zapasów; Rotacja majątku ogółem; Cykl operacyjny; Cykl konwersji gotówki,

  5. Zadłużenie: Ogólne zadłużenie; Zadłużenie kapitału własnego; Zadłużenie środków trwałych; Zadłużenie netto/EBITDA; Zadłużenie finansowe netto/EBITDA,

  6. Płynność: I stopień pokrycia; II stopień pokrycia; Płynność gotówkowa; Płynność szybka; Płynność bieżąca; Pokrycie zobowiązań należnościami,

  7. Wskaźniki giełdowe: Cena/Wartość sprzedaży; Cena/Zysk; Cena/Wartość księgowa; Cena/Wk Grahama; Enterprise Value/Sprzedaż; Enterprise Value/EBIT,

  8. Inne wskaźniki: EM-Score Altmana; Piotroski F-Score; Stopa dywidendy; Stopa wypłaty dywidendy; 20-sto sesyjny śr. wol. obrotu; Kapitalizacja; Przepływy operacyjne.


3. Wyniki i porównanie


Wyniki i porównanie – efektem skanowania rynku jest tabela zawierające listę spółek spełniających wszystkie kryteria określone wcześniej przez Użytkownika.
Tabela zawiera kolumny: Spółka (zawierająca nazwę spółki spełniającej kryteria), Okres (zawierająca informacje o okresie, w którym został wydany raport, na podstawie którego określono wartość wskaźnika) oraz od jednej do 6 kolumn zawierających nazwę (wcześniej wybranego przez Użytkownika) wskaźnika oraz jego wartość dla każdej ze spółek, które łącznie spełniły wszystkie określone przez Użytkownika kryteria. Wyniki tabeli (listy spółek) można sortować po każdym wskaźniku (rosnąco/malejąco) poprzez kliknięcie myszką na nawę wskaźnika w pierwszym wierszu tabeli.

Pod tabelą z wynikami wyszukiwania znajduje się tabela zawierające dane porównawcze. Prezentuje ona medianę wartości, wybranych przez Użytkownika wskaźników, dla zdefiniowanej grupy spółek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.