Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Znaczący inwestor" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.07.19, godz. 00:22
kontakt

Zakładka "Znaczący inwestor"

Moduł ten zawiera informacje o bieżącej strukturze portfeli akcjonariuszy, posiadających akcje co najmniej jednej spółki, której akcje pozostają w publicznym obrocie papierów wartościowych na Rynku Głównym GPW oraz w ASO NewConnect.

Moduł ten zbudowany jest z dwóch elementów:

 1. Listy Akcjonariuszy zawierającej imię i nazwisko lub nazwę firmy. Możliwe jest odnalezienie (lub zawężenie listy) akcjonariuszy za pomocą ciągu znaków wpisywanego bezpośrednio w tabeli zawierającej listę akcjonariuszy lub w polu wyszukiwania znajdującego się nad listą

 2. Tabeli wraz z wykresem prezentujących dane wybranej spółki. Tabela zawiera następujące informacje:

  1. Nazwa spółki, zawiera firmę spółki, która jest w posiadaniu danego akcjonariusza,
  2. Liczba akcji, zawiera liczbę akcji, przysługujących danemu akcjonariuszowi w danej spółce,
  3. Procent akcji, zawiera procent akcji przysługujących danemu akcjonariuszowi w danej spółce,
  4. Liczba głosów, zawiera liczbę głosów, przysługujących danemu akcjonariuszowi w danej spółce,
  5. Procent głosów, zawiera procent głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi w danej spółce,
  6. Wartość pakietu, zawiera wartość (wyrażona w PLN) posiadanego przez akcjonariusza pakietu akcji w danej spółce obliczonego jako iloczyn liczby akcji oraz bieżącego kursu akcji danej spółki, pozycja ta w ostatnim wierszu zawiera informację zbiorczą (Suma,) prezentującą wartość całego portfela wybranego akcjonariusza,
  7. Procent portfela, zawiera wartość procentową, wyrażającą udział danego pakietu akcji, w wartości całego portfela wybranego akcjonariusza.
  bossaSkaner - Znaczący inwestor
  kliknij, aby powiększyć

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.