Prasa o nas-2017 w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2017.04.26, godz. 21:26
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Prasa o nas w 2017 roku

ORDERY FINANSOWE 2016
Home&Market , marzec 2017


Kategoria – Produkt Inwestycyjny

Dom maklerski BOŚ, Produkt: bossa amIKE - zarządzanie na kontach IKE/IKZE.

Usługa umożliwia powierzenie aktywów zgromadzonych na rachunku maklerskim IKE/IKZE profesjonalnym zarządzającym. Klient, dokonując corocznych wpłat zgodnych z ustawowymi limitami i korzystając z usługi bossa amIKE, może konsekwentnie budować swój kapitał na przyszłą emeryturę.

DM BOŚ oferuje 4 strategie inwestycyjne o różnym profilu ryzyka inwestycyjnego. Nie wymaga żadnych limitów na rachunkach IKE/IKZE w celu aktywacji usługi. Próg zarządzania w portfelach udziałowych wynosi tylko 20 tys. zł.

Produkt wyróżnia innowacyjne podejście - unikatowy model opłaty za zarządzanie - opłata spada wraz z okresem zarządzania (po 5 i 10 latach) oraz możliwość aktywacji usługi drogą elektroniczną. Podgląd rachunku i wycena portfela dostępne są on-line.

DM BOŚ zarządza aktywami klienta tak długo, jak ten potrzebuje - klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat.

Dodatkowe korzyści - promocja 3 miesiące za darmo (brak opłaty za zarządzanie), aby klient mógł wypróbować usługę.

 

BYKI I NIEDŹWIEDZIE ORAZ ZŁOTE PORTFELE DLA NAJLEPSZYCH NA RYNKU!
www.parkiet.com , 16 marca 2017


Redakcja „Parkietu" już po raz 23. rozdała nagrody Byki i Niedźwiedzie. Statuetki trafiły do wszystkich osób i instytucji, które najlepiej zapisały się na kartach historii rynku kapitałowego w 2016 r.

Nastroje są bardzo dobre, na warszawską giełdę powróciła bowiem zieleń – a podwaliny trwającej do dziś hossy pojawiły się w II połowie 2016 r. Ubiegły rok okazał się także wyśmienity, jeśli chodzi o działalność operacyjną przedsiębiorstw – w charakterystykach niemal wszystkich podmiotów nagrodzonych i nominowanych przewija się sformułowanie „rekordowe wyniki".

Dwu-, a nawet trzycyfrowe zwyżki kursów, zapowiedź sowitych dywidend czy też dokonane przejęcia są dopełnieniem optymistycznego obrazu naszego rynku. (…)

Domem maklerskim roku został Dom Maklerski BOŚ.

- To kolejny dobry dla nas rok mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Podziękowania dla klientów za aktywność i zaufanie - Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

 

LAUREACI
Gazeta Finansowa, 24 lutego 2017


Laureaci Finansowej Marki Roku 2017 Gazety Finansowej. (…)

W kategorii Dom Maklerski: DM BOŚ S.A. za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

 

DM BOŚ RZUCA EMERYTALNE WYZWANIE TFI

Puls Biznesu, 1 lutego 2017


Ludzie zakładają maklerskie IKZE i IKE, ale nie inwestują. Broker ma na to receptę. (…) Jeśli będziesz u nas odkładał na emeryturę, pobierzemy od Ciebie znacznie mniejszą opłatę za zarządzanie od tej, jakiej oczekują TFI – proponuje klientom DM BOŚ. Nie wszystkim, ale tym, którzy otworzyli w nim indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). To dla nich broker uruchomił usługę asset management.

Michał Wojciechowski, zastępca dyrektora DM BOŚ uważa, że nie ma sprzeczności w tym, że usługa oferowana jest tym, którzy konto z trzeciego filaru otworzyli w domu maklerskim, a więc można domniemywać, że chcieli inwestycjami emerytalnymi zarządzać samodzielnie.

- Są tacy, którzy wpłacają na IKZE, dokonują odliczenia podatkowego, a na rachunku trzymają gotówkę. W przypadku rachunków IKE również jest grupa osób, która nie ma czasu i koncepcji, by samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne. Myślę, ze to kwestia tego, co w ostatnich latach dzieje się na warszawskiej giełdzie. Hossa jest dość wybiórcza. Dlatego uważamy, że może to być ciekawa propozycja – mówi Michał Wojciechowski.


TOP MENEDŻEROWIE W FINANSACH
Gazeta Finansowa, 27 stycznia 2017


Szanowni Państwo kolejny raz oddajemy w Państwa ręce wynik plebiscytu 25 TOP Menedżerów w finansach. Wszyscy, którzy znaleźli się na naszej liście, wnieśli do firm, które reprezentują, wiedzę, charyzmę, świeże spojrzenie i chęć działania, tworzenia (…)

Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ - Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz podyplomowych studiów na SGH o kierunku Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Od 1992 roku wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Drogę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju SA. W roku 1994 został współzałożycielem, akcjonariuszem i członkiem zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA. Od roku 1996 nieprzerwanie pełni funkcję prezesa zarządu DM BOŚ SA. Sprawuje również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby Domów Maklerskich.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.