Kurs giełdowy - Część 7-Analiza międzyrynkowa w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:23
479x59_A.gif
kontakt

Analiza międzyrynkowa

(fragmenty tekstów Grzegorza Zalewskiego, Magazyn Inwestora)

Cykle na rynku złotego i akcji i ich możliwość wykorzystania w grze na rynku kontraktów terminowych

Narzędzia i techniki inwestycyjne podlegają przeróżnym modom. W pewnych okresach inwestorzy skłaniają się do analizy technicznej, w innych - do fundamentalnej. Z kolei ci, którzy już zdecydowali się na któryś z wymienionych sposobów oceny rynku, flirtują z różnymi technikami w ramach danej dziedziny. W przypadku analityków technicznych raz będzie to teoria Carolana, innym razem elliottowskie fale, jeszcze innym - korelacja z rynkami zagranicznymi, kiedy indziej znów cykle.

Właściwie można powiedzieć, że popularność danej metody zależy od tego, czy w danym momencie sprawdza się ona dostatecznie dobrze (lub przynajmniej jej użytkownicy tak uważają).Być może niektórzy obserwatorzy rynku pamiętają, że jeszcze przed dwoma laty większość analityków próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj cyklu rządzi rynkiem akcji. Jedni wskazywali na 9-miesięczny, inni na kilkunastotygodniowe, jeszcze inni poszukiwali cykli opartych na ciągu liczb Fibonacciego. Krótko mówiąc, jeśli w cyklu pojawiała się któraś z ciągu liczb: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..., tym bardziej cykl uznawany był za wiarygodny. Obecnie popularność cykli wśród rodzimych analityków znacznie zmalała. Prawdopodobnie niektórzy z nich w zaciszu swoich biur nadal stosują tę metodę, jednak przeciętny inwestor nie zwraca na to tak wielkiej uwagi, tak samo jak na fakt, czy Nasdaq spadł w czasie ostatniej sesji, czy też wzrósł.

Relacje między zmianami stóp procentowych a rynkiem akcji i ich wykorzystanie w grze na indeksowych kontraktach terminowych

Podwyżka stóp procentowych jest niekorzystna dla rynku akcji, obniżka zaś powinna być odebrana z zadowoleniem. Ta prosta zasada przypominana jest każdorazowo przy okazji potencjalnie możliwej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Równocześnie zanim ta decyzja nastąpi, analitycy i ekonomiści próbują przewidzieć na podstawie zachowania się cen akcji, jakie kroki może w danym momencie podjąć RPP.

Załóżmy, że z różnych powodów makroekonomicznych większość obserwatorów rynku oczekuje podwyżki stóp procentowych na zbliżającym się posiedzeniu Rady. Rynek akcji już na dwa tygodnie wcześniej systematycznie rośnie. Prawdopodobnie w komentarzach analityków będą dominować dwa głosy. Po pierwsze - ceny akcji nie spadają, gdyż podwyżka stóp nie będzie znacząca; po drugie (jeśli stosunkowo niedawno rynek doświadczył fali spadkowej) - podwyżka uwzględniona jest już w obecnych cenach. Oczywiście, w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia na rynku, komentarze i wypowiedzi będą występowały w różnych wariantach, choć ich wybór jest wyjątkowo ograniczony. Druga kwestia związana ze zmianami stóp procentowych, to zachowanie się rynku już po ogłoszeniu decyzji przez RPP.


bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.