Kurs giełdowy - Część 10-Nowe kontrakty na WIG20 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:35
kontakt

Nowe kontrakty na WIG20

23 września 2013 r. GPW wprowadzi do obrotu giełdowego kontrakty terminowe na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, które docelowo zastąpią obecnie notowane kontrakty na WIG20 z mnożnikiem 10 zł, i same zostaną zastąpione kontraktami na WIG30. Kontrakty na WIG20 z mnożnikiem 10 zł i mnożnikiem 20 zł będą notowane równolegle. Poza mnożnikiem pozostałe parametry kontraktów pozostają bez zmian.  

Obecne zmiany nie dotyczą opcji na WIG20.

Różnice w kontraktach terminowych z mnożnikiem 10 zł, a mnożnikiem 20 zł


Obecnie krok notowania w FW20 z mnożnikiem 10 zł wynosi 1 punkt indeksowy, a jego wartość to 10 zł. W przypadku nowych kontraktów z mnożnikiem 20 zł krok notowania dalej będzie wynosił 1 punkt, ale jego wartość wyniesie 20 zł – będzie dwukrotnie większa. Oznacza to, że każda zmiana kursu o 1 punkt indeksowy oznaczać będzie zysk/stratę dla inwestora w wysokości 20 zł (brutto, bez uwzględnienia prowizji).

Powyższa zmiana otwiera nowe możliwości dla inwestorów, ponieważ będą oni mogli osiągnąć zysk netto już przy zmianie kwotowania o 1 punkt indeksowy.  

Przykłady:
 • Kontrakty z mnożnikiem 10 zł
  Depozyt wymagany do otwarcia 1 pozycji na kontrakcie FW20 (dla kursu odniesienia 2300) : 2300 * 10 zł * 6,8% = 1564 zł

  Prowizja za otwarcie pozycji = 9,90 zł
  Prowizja za zamknięcie na tej samej sesji (daytrading) = 6 zł
  Całkowity koszt prowizyjny w ramach jednej sesji = 15,90 zł

  Zmiana o 1 punkt nie pokryje kosztów prowizji:
  10 zł – 15,90 zł = - 5,90 zł
  dopiero zmiana o 2 punkty pokryje koszty prowizji i przyniesie inwestorowi zysk netto w wysokości:
  20 zł – 15,90 zł = 4,10 zł.

 • Kontrakty z mnożnikiem 20 zł
  Depozyt wymagany do otwarcia 1 pozycji na kontrakcie FW20 (dla kursu odniesienia 2300):
  2300 * 20 zł * 6,8% = 3128 zł

  Prowizja za otwarcie pozycji = 9,90 zł
  Prowizja za zamknięcie na tej samej sesji (daytrading) = 7,50 zł
  Całkowity koszt prowizyjny w ramach jednej sesji = 17,40 zł

  W tym przypadku, zmiana o 1 punkt nie tylko pokryje koszty prowizyjne, ale wypracuje inwestorowi zysk netto w wysokości:
  20 zł – 17,40 zł = 2,60 zł
  natomiast zmiana o 2 punkty wypracuje zysk netto w wysokości:
  40zł – 17,40 zł = 22,60 zł

Porównanie zysków/strat przy mnożniku 20 zł oraz mnożniku 10 zł
(przy założeniu prowizji jak w powyższym przykładzie)  
 Zmiana kursu
kontraktu
 Zysk/Strata na jednym
kontrakcie z mnożnikiem 20
 Zysk/Strata na
jednym kontrakcie z mnożnikiem 10
 Zysk/Strata na dwóch
kontraktach z mnożnikiem 10
 1 pkt.
+ 2,60 zł
 - 5,90 zł
 - 11,80 zł
 2 pkt.
 + 22,60 zł
 + 4,10 zł
 + 8,20 zł
 3 pkt.
 + 42,60 zł
 + 14,10 zł
 + 28,20 zł
 5 pkt.
 + 82,60 zł  + 34,10 zł
 + 68,20 zł

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.