Opcje-Jednostki indeksowe w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.16, godz. 14:30
kontakt
Otwórz rachunek

Co muszę zrobić, żeby zacząć zawierać transakcje na rynku opcji?

Wystarczy posiadać rachunek praw pochodnych (lub praw pochodnych i majątkowych).

Procedura otwarcia jest bardzo prosta. Po rejestracji należy podpisać otrzymane umowy, wysłać je do DM BOŚ, a następnie przelać aktywa na rachunek.
Więcej informacji na temat otwarcia rachunku praw pochodnych i majątkowych oraz korzyści z jego obsługi przez Internet na stronie [opcje].

Standardy jednostek indeksowych

Nazwa skrócona jednostki indeksowej

MW20

Gdzie:

M - rodzaj instrumentu

W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego

Kod jednostki indeksowejNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Indeks WIG20
Mnożnik0,1 PLN
Wartość jednostki indeksowejMnożnik * wartość instrumentu bazowego
Jednostka notowaniaW złotych polskich za jednostkę indeksową
Ostatni dzień obrotu

Przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r.

W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięciaDzień, w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu.
Kurs rozliczeniowyUstalany:
a) w trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia. Jeżeli ten dzień nie jest dniem sesyjnym, kurs rozliczeniowy ustalany jest w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia;
b) w dniu wygaśnięcia.
Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.
Cena rozliczeniowaRówna wartości kursu rozliczeniowego.
Prawa przysługujące właścicielom jednostekWłaścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej.
Kwota rozliczeniaRównoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej.
Zasady wykonania jednostki indeksowejOkreślone przez KDPW_CCP. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia.
Dzień wykonaniaDzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia - do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli:
a) dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem;
b) trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia.
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestoraWnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.