Opcje-Nazwy opcji w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:25
kontakt

Nazwy opcji

Opcje indeksowe
O XYZ k r r cccc, gdzie:
O - rodzaj instrumentu (opcje)
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony przez Zarząd Giełdy)
k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony przez Zarząd Giełdy)
rr - dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia
cccc - kurs wykonania

miesiąckod opcji
kupna
kod opcji
sprzedaży
styczeń
A
M
luty
B
N
marzecCO
kwiecień
D
P
maj
E
Q
czerwiecFR
lipiecG
S
sierpień
H
T
wrzesieńIU
październik
J
V
listopadK
W
grudzieńLX

Przykład:
OW20F142000
Instrument bazowy - indeks WIG20a
Typ opcji - opcja kupna
Miesiąc wygaśnięcia - czerwiec 2014
Kurs wykonania - 2000 pkt. indeksowych

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.