Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Long Straddle w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:19
kontakt

Długi stelaż - Long Straddle

Podstawowym założeniem strategii Long Stradlle jest zmiana instrumentu bazowego w dowolnym kierunku. Inwestor zarabia na spadku instrumentu, jak również na jego wzroście. Ważne jest aby zmiana była wystarczająco duża (większa od zapłaconych premii). Inwestorzy często mówią o tzw "kupnie zmienności". Strategia długiego stelaża złożona jest z dwóch nabytych opcji CALL i PUT z tym samym kursem wykonania i datą wygaśnięcia opcji.

lc
Long CALL
+lp
Long PUT
=
Long Straddle
(z jednakowym kursem i czasem wykonania)

 

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk nieograniczonymax. strata ograniczonaobojętnygra na wzrost zmiennosci

Strategia Long Stradlle jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych strategii bazującej na wzroście zmienności, inwestor nabywa dwie opcje z jednakowym kursem wykonania. Wzrost zmienności wpływa na wzrost wartości strategii długiego stelaża, natomiast zmiana czasu do terminu wygaśnięcia wpływa na spadek wartości zastosowanej strategii.


Profil wypłaty dla strategii long straddle złożonej z nabytej opcji OW20U8250 oraz nabytej opcji OW20I8250;
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy ceną wykonania a kursem rozliczeniowym i zapłaconymi premiami.

 • PR = S - U - P2 - P1 dla U <= S
 • PR = U - S - P2 - P1 dla U => S
 • PR - zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8250

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do sumy zapłaconych premii

 • Lmax= P1 + P2
 • Lmax - maksymalna strata (Max Loss)
 • L - strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8250

Próg rentowności

 • BEP1 = S - P1 - P2 (lewy - gra na zniżkę)
 • BEP2 = S + P1 + P2 (prawy - gra na zwyżkę)
 • BEP1 - Próg rentowności (dolny) (Down Break even point)
 • BEP2 - Próg rentowności (górny) (Up Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20U8250 albo
 • S - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8250
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20U8250
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought)- OW20U8250

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy2800
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250154
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250122
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I82502500
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I82502500
Zysk(2800 - 2500 - 154 - 122) * 10 PLN = 240,00 PLN

Przykład 2

Kurs rozliczeniowy2500
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250154
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8250122
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I82502500
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I82502500
Strata(2500 - 2500 - 154 - 122) * 10PLN = -2760,00 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego2591
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskNieograniczony dla opcji OW20I8250
Praktycznie nieograniczony dla opcji OW20U8250 (wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)
Maksymalna strataOgraniczona do sumy zapłaconych premii
154 + 122 = 276 * 10PLN = 2760 PLN
Próg rentownościKurs wykonania - zapłacona premia
BEP1 = 2500 - 154 - 122 = 2224 pkt
Kurs wykonania + zapłacona premia
BEP2 = 2500 + 154 + 122 = 2776 pkt

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.