Rynek i inwestycje-Kurs giełdowy - Część 2 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.22, godz. 00:52
479x59_A.gif
kontakt

Kurs giełdowy - Część 2

Giełda papierów wartościowych

Czym jest Giełda i jak funkcjonuje?

Każdy z nas spotyka się na co dzień z pojęciem giełdy, jako miejsca gdzie kupujący i sprzedający wymieniają się określonymi towarami po ustaleniu wspólnie akceptowanej ceny. Na podobnej zasadzie działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spotykają się na niej wirtualnie kupujący i sprzedający instrumenty finansowe.

W przeciwieństwie jednak do innych rodzajów giełd, na których dochodzi do zakupu lub sprzedaży towarów w formie materialnej, na GPW nie dostarcza się akcji czy obligacji, których można dotknąć. Cały obrót prowadzony na rynku giełdowym jest obrotem niematerialnym czyli istnieje tylko w postaci zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zapisy te znajdują również odzwierciedlenie na rachunkach inwestycyjnych klientów w systemach biur maklerskich . Zawarcie na Giełdzie jakiejkolwiek transakcji pociąga zatem za sobą zmiany w zapisach na kontach prowadzonych przez KDPW oraz zmiany na rachunkach klientów uczestniczących w transakcji w domach maklerskich.

Jak dochodzi do transakcji?


Inwestor pragnący kupić akcje spółki XYZ, składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Powinien określić cenę po której chce nabyć akcje. Z drugiej strony inwestorzy, którzy posiadają akcje spółki XYZ i pragną się ich pozbyć, składają zlecenia sprzedaży. Zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży pojawiają się na rynku i można „oglądać” je w programach przekazujących stan notowań. W momencie gdy kupujący i sprzedający zgodzą się co do ceny, następuje transakcja.

Na GPW istnieje rynek kierowany zleceniami. Polega to na tym, że kursy transakcji są określane przez ceny zawarte w zleceniach składanych przez inwestorów. Czyli to inwestorzy podając ceny w swoich zleceniach decydują o tym po jakim kursie zostanie zrealizowana transakcja.

W celu poprawienia płynności na rynku czyli jak najczęstszego umożliwienia zawierania transakcji, na rynku działają animatorzy. Taką rolę pełnią najczęściej domy maklerskie, które na podstawie umowy z GPW lub Emitentami, są zobowiązane do stałego składania ofert kupna i sprzedaży. Można ich przyrównać do aktywnego inwestora, który przez cały czas jest chętny zarówno do kupienia, jak i sprzedania akcji czy obligacji.  

Na podstawie transakcji na akcjach spółki XYZ, określana jest jej rynkowa wartość. Jeżeli do transakcji dochodzi często i wymieniane są duże ilości akcji mówimy o płynnym rynku. Płynny rynek wtórny z jednej strony daje łatwą możliwość kupna czy pozbycia się akcji, z drugiej lepiej wskazuje wartość notowanego przedsiębiorstwa.  

Więcej informacji na temat zasad obrotu na giełdzie.  

Jak zacząć grać na Giełdzie?

Chcąc zainwestować np. w akcje danej spółki na rynku pierwotnym, musisz zapisać się na nie w miejscach określonych w prospekcie emisyjnym. W tym przypadku rachunek inwestycyjny nie musi Ci być potrzebny. Posiadanie jego stanie się niezbędne, jeśli zdecydujesz się obracać akcjami na Giełdzie.

Giełda przyjmuje zlecenia tylko od swoich członków czyli biur maklerskich, które zapewniają bezpieczeństwo obrotu i „gwarantują” wypłacalność kupujących oraz dostarczenie towaru przez sprzedających.

Dlatego żeby zacząć inwestować na giełdzie, trzeba założyć rachunek inwestycyjny. Składa się on z rachunku papierów wartościowych, na którym rejestrowane są instrumenty finansowe (np. akcje czy obligacje) oraz rachunku pieniężnego na który wpłacamy gotówkę. W celu otwarcia rachunku nie musisz udawać się osobiście do biura maklerskiego. W DM BOŚ możesz to zrobić za pośrednictwem poczty czy kuriera i internetu. Więcej na temat procedury otwarcia rachunku dowiesz się z tej strony.

Jak zauważyłeś, zlecenia na giełdę możesz składać tylko za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego Twój rachunek będącego licencjonowanym pośrednikiem w transakcjach giełdowych. Za takie pośrednictwo biura maklerskie pobierają prowizję od każdej zawartej transakcji. Prowizję płaci zarówno kupujący, jak i sprzedający, a jej wysokość zależy od wartości transakcji. Na każdy rodzaj papieru wartościowego składa się oddzielne zlecenie i osobno za każdą transakcję płaci się prowizję maklerską.

Każde zlecenie, zarówno kupna, jak i sprzedaży, zawierać musi ściśle określone informacje: datę złożenia, rodzaj zlecenia (kupno, czy sprzedaż), dane dotyczące składającego zlecenie, nazwa papieru wartościowego, który ma być przedmiotem transakcji, liczba papierów wartościowych, cena, po której chcemy dokonać transakcji, termin ważności zlecenia oraz dodatkowe warunki wykonania zlecenia.

W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej masz do wyboru różne rodzaje zleceń. Można podawać maksymalny limit po którym chce się kupić akcje (zlecenie z limitem) albo zdecydować się na kupno po każdej cenie. Można złożyć zlecenie na dany dzień albo ważne do określonej daty. System giełdy oraz systemy biur maklerskich dają dużo możliwości. Warto się z nimi zapoznać, żeby nie popełnić błędu przy składaniu zleceń.

Zlecenia możesz składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta biura maklerskiego, ale również przez internet czy telefonicznie. W przypadku zleceń internetowych, inwestorzy zyskują wygodę (dodatkowe usługi) oraz płacą niższe prowizje.

Czy inwestowanie jest bezpieczne?

Nadrzędnym organem regulującym cały obrót papierami wartościowymi, a także czuwającym nad zgodnym z prawem funkcjonowaniem biur maklerskich, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, Giełdy oraz działalnością inwestycyjną samych inwestorów jest KNF. Dzięki takiej ochronie nawet drobni inwestorzy mogą mieć nadzieję, że na rynku publicznym będą traktowani na równi z potentatami finansowymi, a także uzyskają wiarygodne informacje, dzięki którym będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.
Trafność jednak samych decyzji nie zależy od Komisji ani też od innych instytucji działających na rynku. To czy inwestowanie przyniesie Ci zyski, zależy wyłącznie od Ciebie i Twoich umiejętności oceny spółki, korzystania z informacji finansowych, gospodarczych, a także wyczucia zmian, jakie mogą zachodzić na rynku.

Jak grać na giełdzie?

Strategii inwestowania na giełdzie jest wiele. Dwie najpowszechniejsze metody analizowania rynku to: analiza techniczna i analiza fundamentalna.
Analiza fundamentalna zakłada, że należy inwestować w spółkę czy towar jeśli jest on notowany poniżej swojej wartości czyli jest niedowartościowany. Analitycy fundamentalni skupiają się zatem na określeniu tej wartości, stosując różne mniej lub bardziej skomplikowane metody. Wyceniają firmy, określając na podstawie dotychczasowych wyników, jej perspektywy, możliwości uzyskiwania zysków, porównując wyceny z podobnymi spółkami.

Analitycy techniczni zakładają, że to rynek uwzględnia wszelkie informacje dot. wartości danej spółki i należy się skupić na obserwacji cen akcji. Tym bardziej, że ceny podlegają trendom (chętniej rosną, jeśli rosły ostatnio i spadają, jeśli tak było w ostatnim okresie), a historia się powtarza. Na podstawie takich założeń, analitycy techniczni obserwują wykresy notowań i na ich podstawie podejmują decyzje o kupnie czy sprzedaży instrumentów finansowych. 

Inwestowanie na giełdzie, wbrew pozorom nie jest takie trudne. Wystarczy kupić taniej i drożej sprzedać ;) Jeśli jednak uznasz, że nie masz na to czasu, możesz powierzyć swoje oszczędności specjalistom, którzy zrobią to za Ciebie, inwestując w fundusze inwestycyjne lub oddając pieniądze w zarządzanie

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.