Rynek i inwestycje-Rynek towarowy-Warunki uczestnictwa w danym rynku w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:38
kontakt
Warunki konieczne do spełnienia aby uczestnicyć w danym rynku

Klientami Domu Maklerskiego mogą być następujące podmioty:

a. osoby prawne krajowe i zagraniczne

b. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

c. osoby fizyczne krajowe i zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podmioty zainteresowane zakupem/sprzedażą towarów giełdowych zobowiązane są do spełnienia następujących warunków:

Rynek Praw Majątkowych

  • uzyskać status członka Rejestru Świadectw Pochodzenia
  • udzielenie pełnomocnictwa dla DM do reprezentowania Klienta w RŚP

Rynek Energii Elektrycznej

  • podpisanie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A. umowy przesyłowej lub
  • skorzystanie z usług wyspecjalizowanego podmiotu (Podmiot Odpowiedzialny za bilansowanie - POB) tzw. uczestnictwo pośrednie w rynku bilansującym
  • udostępnienie dla DM tzw. jednostki grafikowej
  • uzyskanie stosownej koncesji na wytwarzanie/dystrybucje/przesył lub obrót energią elektryczną. Przedsiębiorstwa kupujące energię elektryczną na potrzeby własne, nie potrzebują takiej koncesji

Rynek Gazu

  • podpisanie z Gaz-System S.A. umowy przesyłowej
  • uzyskanie (na podstawie w/w umowy) odpowiedniego przydziału zdolności przesyłu dla punku wirtualnego powiązanego z TGE
  • udostepnienie dla DM tzw. kodu ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej)
  • uzyskanie koncesji na obrót paliwem gazowym w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem. Przedsiębiorstwa kupujące gaz na potrzeby własne, nie potrzebują takiej koncesji
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.