Rynek i inwestycje-Rynek towarowy-Towary giełdowe w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.21, godz. 22:58
kontakt
Towary giełdowe

Prawo Majątkowe

Prawo majątkowe jest towarem giełdowym wynikającym ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE, z Kogeneracji oraz Biogazu Rolniczego.
Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy energii elektrycznej złożony za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, na którego terenie źródło energii się znajduje.
Są częścią systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej. Zbywane są na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Rodzaje praw majątkowych

a) potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielone certyfikaty / instrument: PMOZE i PMOZE_A)

 • wiatr
 • woda
 • geotermia
 • słońce
 • biogaz
 • spalanie biomasy 

 

b) potwierdzenie wytworzenia energia elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (wytwarzanie energii elektrycznej wraz ciepłem w jednym procesie produkcyjnym*) gdzie paliwem może być:

 • węgiel kamienny albo brunatny (tzw. czerwone certyfikaty / instrument: PMEC)
 • gaz ziemny (tzw. żółte certyfikaty / instrument: PMGM)
 • metan uwalniany z kopalń lub gaz z przetwarzania biomasy (tzw. fioletowe certyfikaty / instrument: PMMET) 
*przy zachowaniu odpowiednich wskaźników wynikających z ustawy Prawo Energetyczne.

c) potwierdzenie wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej (tzw. brązowe certyfikaty / instrument: PMBG)

Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 KWh wyprodukowanej energii elektrycznej, cena natomiast podawana jest w MWh. Towarowa Giełda Energii dla obrotu prawami majątkowymi dedykuje wyłącznie rynek Spot.

Energia Elektryczna

Jednym z podstawowych towarów na rynku energii jest energia elektryczna. Jednostką obrotu jest MWh.

Towarowa Giełda Energii dla obrotu energią elektryczną dedykuje dwa rynki: 

 • Spot / krótkoterminowy / instrumenty godzinowe i blokowe (RDN, RDB) na którym, sprzedawana jest energia z dostawą maksymalnie na dwa dni przed jej fizyczną dostawą
 • Forward /długoterminowy / instrumenty blokowe (RTEE), na którym sprzedawana jest energia z dostawą w określonym okresie w przyszłości
  Rodzaj kontraktów forward:
  • tygodniowe
  • miesięczne
  • kwartalne
  • roczne

Gaz

Towarem na rynku gazu jest gaz ziemny wysokometanowy.
Jednostką obrotu jest MWh.

Towarowa Giełda Energii dla obrotu paliwem gazowym dedykuje dwa rynki:

 • Spot / krótkoterminowy / instrumenty blokowe (RDNg,), na którym, sprzedawany jest gaz z dostawą maksymalnie na jeden dzień przed jego fizyczną dostawą
 • Forward /długoterminowy / instrumenty blokowe (RTTg), na którym sprzedawany jest gaz z dostawą w określonym okresie w przyszłości
  Rodzaj kontraktów forward:
  • miesięczne
  • kwartalne
  • roczne  
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.