Szkolenia-2013-Szkolenia stacjonarne w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.17, godz. 04:47
479x59_A.gif
kontakt
Szkolenie stacjonarne
szkolenie-livetrading.gif


Waluty czy surowce? Zalewski czy Zadora?
Różne rynki i różne strategie handlu na FX w formule livetrading.Unikalna sesja handlu FX na żywo w której udział wezmą Grzegorz Zalewski, sympatyk rynku surowcowego i Sebastian Zadora, zwolennik handlu walutami. Podczas 3-godzinnego pokazu handlu na żywo (livetrading) eksperci DM BOŚ zaprezentują wykorzystywane przez siebie elementy warsztatu analitycznego i tradingowego. Dzięki temu dowiesz się:

 • Czym różni się spekulacja walutami od handlu surowcami?
 • Jakie istotne czynniki mogą wpływać na zachowania par walutowych, a co decyduje o ruchach cen surowców?
 • Jakie informacje warto śledzić a do których dużej wagi przywiązywać nie należy na obu rynkach?
 • Na jakiej podstawie decydować o otwieraniu i zamykaniu swoich pozycji?
 • Czym jest ryzyko, jak je szacować i jak chronić swój kapitał przed stratami?
 • Czy warto stawiać Stop Lossy? Jak to robić?
 • Kiedy realizować zyski i czy warto posługiwać się zleceniami Take Profit?
 • Czy hasło "trend is your friend" zawsze działa na na obu rynkach?

Zapraszamy!

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, prosimy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny.

Temat:
Termin:*
Dodaj do mojego kalendarza
Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Nr telefonu:*
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
 

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517 (dalej DM), przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje o:
 1. celu zbierania danych, tj.: uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez DM, promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej BOŚ S.A.) oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
 3. prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,
 4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:
 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez DM oraz w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Komentarz rynkowy, który może zostać przekazany w trakcie szkolenia (dalej „Komentarz rynkowy”), został sporządzony w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach edukacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1348 z późn. zm.). Komentarz rynkowy nie stanowi również formy reklamy bądź też oferowania papierów wartościowych jak i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM BOŚ S.A.) dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż informacje zawarte w Komentarzu rynkowym nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Jednakże DM BOŚ S.A. informuje, iż Komentarz rynkowy wyraża jedynie wiedzę oraz poglądy autora Komentarza rynkowego według stanu na moment jego sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji zawartych w Komentarzu rynkowym osoba uczestnicząca w szkoleniu powinna kierować się własną oceną lub skorzystać uprzednio z usługi doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie transakcje dokonane przez osobę uczestniczącą w szkoleniu w oparciu o uzyskane informacje uważa się za własne, niezależne decyzje inwestycyjne. W związku z powyższym DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego Komentarza rynkowego lub zawartych w nim informacji. Komentarz rynkowy adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców i został sporządzony na potrzeby szkolenia. Nadzór nad DM BOŚ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Wprowadź tekst z obrazka:
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.