Rynek pierwotny-Emisje w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.12.14, godz. 01:45
kontakt
Oferta obligacji Kredyt Inkaso S.A. seria PA02


Harmonogram i szczegóły oferty publicznej obligacji serii PA02 spółki Kredyt Inkaso S.A.
Wielkość oferty
300.000 obligacji
Wartość nominalna 100 PLN
Cena Emisyjna
100 PLN
Okres zapadalności4 lata
OprocentowanieStałe oraz zmienne w zależności od Okresu Odsetkowego
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu
5,60% w skali roku dla pierwszego Okresu Odsetkowego
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu 3,70% w skali roku dla drugiego i kolejnych Okresów Odsetkowych
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów dla drugiego i kolejnych Okresów Odsetkowych
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
9 marca 2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów
22 marca 2018 r. do godziny 22:00
Przewidywany termin przydziału
26 marca 2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji
28 marca 2018 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu
Kwiecień 2018 r.

Zasady składania zapisów:
 • Minimalna wielkość zapisu: 10 obligacji.
 • Maksymalna wielkość zapisu: 300 000 obligacji.
 • Prowizja za zakup obligacji: 0%.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Zapis musi być opłacony w momencie jego składania. Zapis za gotówkę.
 • Zapisy można składać osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Jak zapisać się na obligacje Kredyt Inkaso S.A.?
 • Jeśli nie posiadasz rachunku w DM BOŚ otwórz rachunek internetowy [korespondencyjnie], kurierem lub w oddziale DM BOŚ SA.
 • [Wpłać] środki na rachunek inwestycyjny (informacja dostępna po zalogowaniu do rachunku w [Dyspozycje -> Przelewy]).
 • Złóż zlecenie - po zalogowaniu się do rachunku https://www.bossa.pl/ i upewnieniu się, że przelew został zaksięgowany [Portfel -> Wyciąg], złożyć w opcji [Dyspozycje -> Subskrypcje].

Dokumenty Kredyt Inkaso S.A.:

 
Więcej informacji na stronie emitenta: obligacje.kredytinkaso.pl


Kontakt z DM BOŚ
 • W przypadku pytań dotyczących formuły zapisów prosimy o kontakt:
  między 8:30 a 18:00 pod tel. 801 104 104, +48 (22) 50 43 104 lub
  makler@bossa.pl
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.