Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.06.29, godz. 10:56
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.06.29
08:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja powinna rozpocząć się od wzrostów, najbliższy opór na 2.363 pkt
2017.06.28
17:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy na minusach; mocne spadki średnich spółek
11:40 brak uprawnień JP Morgan podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 366 zł
11:33 brak uprawnień Wood podniósł cenę docelową dla Ciechu do 73 zł, podtrzymuje "trzymaj"
11:25 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 oddaje wtorkowe wzrosty
11:06 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj" z "kupuj"
08:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może przetestować wsparcie w okolicach 2.300 pkt.
2017.06.27
17:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, ale poniżej poziomu 2.350 pkt.
11:52 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj" (opis)
11:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko rośnie, mocno traci PKN Orlen
11:32 brak uprawnień JP Morgan podniósł cenę docelową PZU do 51,3 zł
 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj"
09:11 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Orlen spada po zmianach w zarządzie, duża zmienność na CI Games
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja powinna rozpocząć się od wzrostów, WIG20 zmierza do 2.400 pkt.
08:36 brak uprawnień DM PKO BP podniósł cenę docelową dla Forte do 86 zł; podtrzymał "kupuj"
2017.06.26
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na prawie 1,5-proc. plusie, solidne wzrosty banków
11:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, rosną kursy banków
09:42 brak uprawnień Trigon DM podniósł rekomendację dla Forte do "kupuj"
09:41 brak uprawnień Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków
08:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 powinien kontynuować trend boczny
08:01 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"
2017.06.23
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na warszawskiej giełdzie tydzień bez zmian
15:33 brak uprawnień BofA ML obniżył rekomendację dla KGHM do "poniżej rynku" (popr.)
15:24 brak uprawnień BofA ML obniżył rekomendację dla KGHM do "niedoważaj"
11:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na warszawskiej giełdzie przeważają optymistyczne nastroje
09:36 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj", cena docelowa 74,3 zł
09:22 brak uprawnień Noble Securities obniża rekomendację dla Unibepu do "trzymaj"
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie neutralne, rynek wciąż czeka na większy impuls
08:18 brak uprawnień IRR OFE od lutego 2014 r. wyniosła 8,9 proc. - Analizy Online
2017.06.22
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spółki paliwowe pociągnęły WIG 20 w dół
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.