Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.12.16, godz. 12:01
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.12.15
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na minusie; inne główne indeksy też pod kreską
12:58 brak uprawnień Noble Securities obniża rekomendację dla PKP Cargo do "redukuj" i cenę docelową do 45,2 zł
08:56 brak uprawnień Vestor DM rekomenduje dla Atalu "neutralnie", zaś cenę docelową na poziomie 43 zł
08:44 brak uprawnień Vestor obniża rekomendację dla Robygu do "akumuluj" i podnosi cenę docelową akcji do 4,10 zł
08:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Umiarkowany optymizm powinien się utrzymać; zyskiwać mogą spółki energetyczne
2017.12.14
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: BZ WBK na mocnym plusie; straciły spółki energetyczne
09:13 brak uprawnień Haitong Bank podniósł rekomendację dla Inter Carsu do "kupuj" a cenę docelową do 322,3 zł
09:01 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową Archicomu do 23 zł z 22,5 zł
08:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Słabe nastroje w Europie zwiastują spadkowe otwarcie na GPW
2017.12.13
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko w dół, ale szeroki rynek w górę
17:05 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP
16:43 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższył rekomendację dla ZE PAK do "kupuj", cenę docelową do 24,2 zł
16:39 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji Play do 41,1 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"
12:45 brak uprawnień Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING
09:51 brak uprawnień DM mBank obniżył rekomendację dla Vistuli do "trzymaj" z "kupuj"
09:46 brak uprawnień DM BDM obniża cenę docelową Bogdanki do 81,05 zł z 99,20 zł i zaleca "kupuj"
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Szansa na kontynuację wzrostów WIG 20
2017.12.12
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy na plusach, z wyjątkiem sWIG 80
15:06 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową Bytomia do 2,9 zł; podtrzymał "akumuluj"
14:44 brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację dla Ciechu do "kupuj", cena docelowa obniżona do 68,60 zł
14:03 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach wzrosła w XI o 0,3 proc. mdm - IZFiA, Analizy Online
13:35 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (30/2017) Raport miesięczny za listopad 2017 roku.
12:58 brak uprawnień DM BDM podwyższa rekomendację dla PGNiG do "akumuluj", a cenę docelową do 6,55 zł
09:41 brak uprawnień Vestor DM wycenia akcje Śnieżki na 63 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Jest szansa na lekkie odreagowanie WIG 20
08:06 brak uprawnień DM PKO BP obniżył rekomendację dla MOL-a do "trzymaj"
2017.12.11
17:25 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 ponownie poniżej 2.400 pkt., spółki paliwowe na znacznych minusach
09:00 brak uprawnień Vestor DM obniża rekomendację dla Bogdanki do "akumuluj", cenę docelową do 75 zł
08:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może lekko rosnąć na otwarciu, oporem okolice 2.430 pkt.
2017.12.08
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na plusie; pod kreską indeks średnich spółek
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.