Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.05.27, godz. 09:52
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.05.25
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 bez zmian, szeroki lekko w górę; spadkowy tydzień dla indeksów GPW
13:30 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 11,1 zł
11:10 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Novaturas, cena docelowa 67 zł
10:21 brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "kupuj" Stalprodukt
09:45 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Azotów do 45 zł, Puław do 166 zł i Polic do 15,8 zł
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Szansa na umiarkowane wzrosty indeksów
2018.05.24
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 wybronił wzrosty; Mostostal Zabrze liderem zwyżek
10:47 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 już na początku sesji może zejść poniżej 2.200 pkt.
08:23 brak uprawnień Haitong Bank podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj"
2018.05.23
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy mocno w dół; silne spadki spółek energetycznych
09:28 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji GPW do 47,1 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
09:26 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla Arctic Paper do "kupuj"
08:58 brak uprawnień Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 6,97 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Prawdopodobne negatywne otwarcie notowań na warszawskiej giełdzie
2018.05.22
17:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spółki paliwowe pociągnęły WIG 20 w dół
09:04 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Play do "trzymaj", cena docelowa 31,80 zł
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Prawdopodobne neutralne otwarcie, Europa będzie dyktować kierunek
07:37 brak uprawnień JPMorgan obniżył rekomendację dla PGE do "neutralnie", cena docelowa 10,40 zł
2018.05.21
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 mocno w górę; mWIG 40 i sWIG 80 pod kreską
10:53 brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową akcji Pekao do 148 zł
08:45 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższył cenę docelową 11 bit studios do 710 zł
 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Nastroje globalne mogą poprawić sentyment na GPW
08:28 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Kęt do "redukuj"
08:26 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla CCC do "sprzedaj", cena docelowa 237,5 zł
08:08 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" PCC Rokita
2018.05.18
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję 1-proc. spadkiem
09:46 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Dino Polska
09:25 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może spadać ku wsparciu na 2.200 pkt.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.