Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.08.22, godz. 22:26
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.08.22
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrost WIG 20 i sWIG 80, bez zmian mWIG 80, Eurocash mocno w górę
12:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka zmienność indeksów; Eurocash z prawie 6-proc. wzrostem
11:20 brak uprawnień Vestor DM podwyższa zalecenie dla Lotosu do "neutralnie"
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Trwałe przekroczenie 2.400 pkt. przez WIG 20 umożliwi dalsze wzrosty
08:18 brak uprawnień Morgan Stanley wydał rekomendację "równoważ" dla Alior Banku
2017.08.21
18:14 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocny wzrost WIG 20, liderami spółki energetyczne i surowcowe
12:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie wzrosty, liderami zwyżek spółki energetyczne
09:51 brak uprawnień DM BDM podwyższa rekomendację dla Eurocashu do "akumuluj"
09:03 brak uprawnień Vestor DM podniósł rekomendację Lotosu do "neutralnie" z "redukuj"
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Nastroje na GPW mogą być negatywne
2017.08.18
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na lekkim plusie; liderami zwyżek Energa i PKN Orlen
15:38 brak uprawnień Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację Lotosu do "kupuj"
13:03 brak uprawnień Wood&Company podniósł cenę docelową akcji Jeronimo Martins do 18,9 euro
12:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 bez większych zmian; zyskują PKN Orlen i PGNiG, traci Pekao
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW nieuniknione, WIG 20 może zmierzać w okolice 2.320 pkt.
08:33 brak uprawnień Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PGE do "redukuj", a Energi do "kupuj"
07:32 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową Asseco South Eastern Europe do 15,7 zł
07:22 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"
2017.08.17
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję ponad 1,1-proc. spadkiem; Lotos w górę po wynikach
11:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 idzie w dół; po wynikach zyskuje Lotos
08:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu sesji odchylenia mogą być niewielkie
08:25 brak uprawnień Wood&Company podniósł rekomendację GPW do "kupuj"
08:02 brak uprawnień East Value Research podwyższa cenę docelową dla Oponeo do 51,7 zł
2017.08.16
17:31 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Stalexport Autostrady z ceną docelową 5,85 zł/akcję
10:12 brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową akcji Ciechu do 68 zł, podtrzymuje "neutralnie"
08:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Jest szansa na wzrostowe odreagowanie w środę
08:14 brak uprawnień DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii
2017.08.14
17:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie wzrosty indeksów przy niewielkich obrotach
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być lekko wzrostowy
2017.08.11
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na GPW w piątek lekkie spadki, mocno jednak rosły spółki energetyczne
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.