Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.10.19, godz. 00:19
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.10.18
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w dół, na szerokim rynku zniżkowały GPW i Cube
12:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko w górę, rośnie Tauron, spada CCC i LPP
09:03 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Energi w górę po szacunkowych wynikach
08:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe odreagowanie wtorkowych spadków; wyniki spółek w centrum uwagi
08:23 brak uprawnień Erste Group zaleca sprzedaż akcji GPW; cena docelowa 43,1 zł
08:19 brak uprawnień DM PKO BP podniósł cenę docelową Emperii do 93 zł
08:17 brak uprawnień DM PKO BP obniża rekomendację dla GTC do "trzymaj"
08:04 brak uprawnień DM BOŚ zaleca kupno akcji J.W. Construction; cena docelowa 5,8 zł
07:52 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Enel-Medu do 13,4 zł
2017.10.17
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na minusie; w dół mBank i spółki odzieżowe
13:19 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i inne główne indeksy na minusie
11:46 brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie powinno być spokojne, ale ryzyko korekty wyraźne
07:54 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową Orange Polska do 4,8 zł
07:45 brak uprawnień JP Morgan podwyższył rekomendację dla KGHM do "neutralnie"
2017.10.16
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, liderem zwyżek KGHM; spadek sWIG 80
13:51 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla LPP do "sprzedaj", cena docelowa 7.433 zł
12:01 brak uprawnień Wood podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 66,5 zł
11:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 koryguje piątkowe spadki, KGHM liderem wzrostów
11:41 brak uprawnień Wood podwyższa cenę docelową Orlenu do 124,4 zł
09:51 brak uprawnień Trigon DM zaleca sprzedaż akcji PGNiG; cena docelowa 6,2 zł
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja rozpocznie się od wzrostów, pomogą rekordowe ceny miedzi
2017.10.13
17:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień na minusie; w dół spółki energetyczne
17:40 brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex
12:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 nad kreską; pozostałe indeksy również na plusie
11:34 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (25/2017) Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku.
09:49 brak uprawnień Noble Securities rekomenduje "kupuj" Eurocash z ceną docelową 48,1 zł
08:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekki optymizm na świecie może pomóc w przebiciu 2.570 pkt. przez WIG 20
08:22 brak uprawnień DM PKO BP obniżył cenę docelową Kęt do 424 zł; nadal rekomenduje "trzymaj"
07:54 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową akcji PGNiG do 7,8 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.