Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.03.24, godz. 07:08
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.03.23
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Drugi dzień spadków WIG 20; CCC najmocniej w dół, LPP w górę
08:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków
08:48 brak uprawnień Haitong obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "neutralnie", cenę docelową do 44,25 zł
07:56 brak uprawnień DM BOŚ obniżył wycenę akcji Sanok Rubber Company do 53,7 zł
07:50 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Asseco BS do "trzymaj"
2018.03.22
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję 2-proc. spadkiem
10:07 brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla Comarchu do "kupuj", cena docelowa spadła do 177 zł (opis)
08:59 brak uprawnień East Value Research podniósł cenę docelową akcji CPD do 12,67 zł, podtrzymał "kupuj"
08:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może kontynuować wzrosty, ważny opór na 2.380-2.400 pkt.
07:20 brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla Comarchu do "kupuj", cena docelowa spadła do 177 zł
2018.03.21
17:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę o ponad 2 proc., silne wzrosty BZ WBK, Orlenu i Lotosu
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie raczej neutralne
2018.03.20
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrost WIG 20 kończy serię 5 spadkowych sesji; LPP w górę, Lotos w dół
09:17 brak uprawnień Vestor DM wyznaczył cenę docelową akcji Selvity na 85 zł
09:01 brak uprawnień DM BOŚ wytypował spółki do portfela na marzec 2018 roku
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może zmierzać w kierunku 2.200 pkt.
08:43 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla PKP Cargo do "sprzedaj", cena docelowa 37 zł
2018.03.19
17:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję mocnym spadkiem; w dół KGHM i spółki odzieżowe
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 będzie dalej spadał, wsparciem 2.230 pkt.
2018.03.16
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 poniżej 2.300 pkt., najniżej od czerwca '17
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątek zapowiada się spadkowo, WIG 20 może testować 2.290 pkt.
08:24 brak uprawnień Akcje na rynkach rozwiniętych mogą w '18 jeszcze rosnąć, ale cykl się kończy - zarządzający TFI (opinia)
2018.03.15
18:08 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (5/2018) Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 5%
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG kończą sesję pod kreską
09:09 brak uprawnień Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 blisko ważnego wsparcia, istotny sentyment globalny
2018.03.14
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w dół, mocne spadki CCC i Orlenu
17:11 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (4/2018) Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 33,33%
15:32 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (7/2018) Raport miesięczny za luty 2018 roku
09:16 brak uprawnień BDM rekomenduje "akumuluj" PGNiG, cena docelowa 6,55 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.