Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.04.26, godz. 21:35
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2017.04.21, godz: 10:03
Po mocnych odczytach z Francji dane z niemieckie są równie dobre. Wprawdzie PMI dla sektora usług poniżej oczekiwań, ale PMI dla przemysłu na poziomie 58,2 pkt. daje sygnał dobrych nastrojów z kluczowej gospodarki strefy euro. Również dane ze strefy euro trudno nazwać słabymi.. PMI dla przemysłu bije prognozę i lokuje się na 56,8 pkt. Lepsze od oczekiwań są również dane dla sektora usług. Raporty mogą zostać przykryte przez zamieszanie we Francji, ale najważniejsze dane są dobre dla akcji i euro.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.04.26
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kolejny dzień mocno w górę, liderem Lotos po wynikach
13:20 brak uprawnień Trigon DM podtrzymuje "kupuj" Elemental Holding, cena docelowa 5 zł (popr.)
12:59 brak uprawnień Trigon DM podtrzymuje "trzymaj" Elemental Holding, cena docelowa 5 zł
09:10 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Mostostalu Zabrze do "redukuj", obniżył wycenę do 1 zł
2017.04.25
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z najmocniejszym wzrostem w Europie, dobra sesja dla banków
15:51 brak uprawnień DM BDM zawiesza wydawanie rekomendacji dla Qumaka
10:52 brak uprawnień Analizy Online chcą wypłacić 0,90 zł dywidendy na akcję
09:31 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Celonu do "trzymaj" z ceną docelową akcji 25 zł
2017.04.24
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy na plusach, w WIG 20 wzrostami wyróżniły się PKN Orlen i Lotos
13:48 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Synthos
09:58 brak uprawnień DM Noble Securities podwyższył cenę docelową Rawlpluga z 13,83 zł do 18,01 zł
2017.04.21
17:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 spadł w piątek prawie 1 proc.; najmocniej w dół Cyfrowy Polsat i Alior
14:29 brak uprawnień Podwyżki cen paliw powinny wkrótce wyhamować - BM Reflex (opinia)
11:59 brak uprawnień Przychody Biedronki w I kw. powyżej oczekiwań; w całym '17 ok. 46 mld zł - Haitong Bank
2017.04.20
17:35 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, mocnymi wzrostami wyróżniły się Alior, BZ WBK i LPP
10:13 brak uprawnień DM PKO BP podniósł cenę docelową Robyga do 3,72 zł/akcję
10:07 brak uprawnień DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PHN z 20,7 do 20,6 zł
09:19 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji spółki Netia z 5,1 do 4,7 zł
2017.04.19
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Solidne wzrosty indeksów; Dino z największymi obrotami i drugim wzrostem
14:20 brak uprawnień Vestor DM podniósł prognozę przedsprzedaży Archicomu do 1.189 lokali w '17
07:49 brak uprawnień DM BOŚ wprowadził kilka zmian do swojego portfela inwestycji
07:30 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Orange Polska do 4,4 zł
2017.04.18
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawskie indeksy na plusach; mocny wzrost notowań LPP
09:11 brak uprawnień DM PKO BP obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", a cenę docelową do 133 zł
09:05 brak uprawnień DM mBank rekomenduje "kupuj" Atal, cena docelowa 44,1 zł
09:02 brak uprawnień DM PKO BP obniża rekomendację dla Synthosu do "sprzedaj"
08:26 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Orlenu do "kupuj"
08:10 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa rekomendację dla PGNiG do "kupuj"
08:08 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową akcji Brastera do 35,2 zł
07:55 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 74,5 zł
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.