Gorsze dane z Nowego Jorku, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.11.22, godz. 13:52
kontakt

Prosto z Rynku

Gorsze dane z Nowego Jorku

autor: Łukasz Bugaj
2017.07.17, godz: 14:48

Dzisiejsze popołudniowe dane dość zauważalnie ustępują wagą porannym informacjom z Chin. Indeks NY Empire State nie należy bowiem do grupy tych najważniejszych wskaźników. Ponadto dotyczy tylko obszaru Nowego Jorku. Sygnalizuje na rozwój koniunktury w segmencie przemysłowym, ale w wolniejszym tempie niż wcześniej i minął się z oczekiwaniami. Ostatnio przemysł w USA pokazał się nieco z lepszej strony, ale głównie za sprawą wydobycia ropy i gazu. Segment wydobywczy w rejonie Nowego Jorku nie odgrywa większej roli i stąd wynikać mogą gorsze dane. Nie powinny one zaważyć na koniunkturze, ale widać, że kontrakty w USA lekko obniżyły loty a dolar się osłabił. Na GPW wciąż jest spokojnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.11.22
08:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na GPW pozytywny sentyment, ale wzrosty mogą być "ostrożne"
07:58 brak uprawnień JP Morgan obniża rekomendację Playa do "neutralnie"
2017.11.21
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Trzeci dzień wzrostów WIG 20, Pekao mocno w górę
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie może być neutralne
07:43 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji 11 bit studios do 231 zł
2017.11.20
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; w WIG 20 liderem zwyżek mBank, a spadków Eurocash
16:00 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (28/2017) Podpisanie umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018.
08:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobre zakończenie ubiegłego tygodnia na GPW sprzyja wzrostom
2017.11.17
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień mocnym wzrostem; pozostałe indeksy też na plusie
11:18 brak uprawnień JP Morgan rekomenduje "przeważaj" dla Dino i "neutralnie" dla Eurocash
09:09 brak uprawnień DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Neuki do "trzymaj"
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 już od początku sesji powinien kierować się w górę
07:55 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Neuki do "kupuj"
07:38 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Rafako do 4,7 zł
2017.11.16
08:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może odbić po mocnych spadkach, bo nastroje za granicą są dobre
07:55 brak uprawnień DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla akcji CCC do 250,2 zł
07:25 brak uprawnień HSBC podwyższył rekomendację Pekao SA do "kupuj"
2017.11.15
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże spadki indeksów, KGHM mocno w dół po wynikach
14:56 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" i podwyższa cenę docelową do 64,9 zł
13:26 brak uprawnień DM BZWBK podniósł rekomendację dla Alumetalu do "kupuj" z ceną docelową 59,20 zł
13:10 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższa rekomendację dla Forte do "kupuj"
13:07 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"
13:05 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Ronsona do "sprzedaj" z ceną docelową 1,35 zł
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może kontynuować wzrosty, ważne nastroje globalne
07:48 brak uprawnień Societe Generale podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", cena docelowa 4,5 zł
2017.11.14
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, mWIG 40 pod kreską
13:54 brak uprawnień Eavex Capital podwyższył rekomendację dla Kernela oraz Astarty do "kupuj"
13:40 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (27/2017) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
13:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, małe i średnie spółki tracą
11:55 brak uprawnień Wood&Company podniósł rekomendację Jeronimo Martins do "kupuj"
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.