Gorsze dane z Nowego Jorku, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2017.07.25, godz. 06:39
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Prosto z Rynku

Gorsze dane z Nowego Jorku

autor: Łukasz Bugaj
2017.07.17, godz: 14:48

Dzisiejsze popołudniowe dane dość zauważalnie ustępują wagą porannym informacjom z Chin. Indeks NY Empire State nie należy bowiem do grupy tych najważniejszych wskaźników. Ponadto dotyczy tylko obszaru Nowego Jorku. Sygnalizuje na rozwój koniunktury w segmencie przemysłowym, ale w wolniejszym tempie niż wcześniej i minął się z oczekiwaniami. Ostatnio przemysł w USA pokazał się nieco z lepszej strony, ale głównie za sprawą wydobycia ropy i gazu. Segment wydobywczy w rejonie Nowego Jorku nie odgrywa większej roli i stąd wynikać mogą gorsze dane. Nie powinny one zaważyć na koniunkturze, ale widać, że kontrakty w USA lekko obniżyły loty a dolar się osłabił. Na GPW wciąż jest spokojnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2017.07.24
17:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: PZU, Alior i KGHM pociągnęły WIG 20 w dół; JSW liderem wzrostów
12:06 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na lekkim minusie, w okolicach 2.340 pkt.
08:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może przynieść spadki
08:56 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Śnieżki do "redukuj", cena docelowa 62 zł
08:48 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Asseco Poland do 50 zł za akcję (popr.)
08:40 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył cenę docelową Asseco Poland do 50 zł za akcję
2017.07.21
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Tydzień kończy się spadkiem indeksów; traci PKN Orlen, zyskuje Energa
16:25 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację Stelmetu do "kupuj", wycenę obniżył do 30,50 zł/akcję
14:37 brak uprawnień Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Banku Handlowego do "kupuj"
14:32 brak uprawnień Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PKO BP do "trzymaj"
12:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; Energa kontynuuje wzrosty
10:09 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację i cenę docelową dla Energi
08:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwy spadek WIG 20; wsparcie w rejonie 2.350 pkt.
08:00 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji KGHM do 161 zł, rekomenduje "kupuj"
2017.07.20
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocny wzrost kursu Energii przy spadku indeksu blue chipów
16:09 brak uprawnień DM BOŚ wprowadził kilka zmian do swojego portfela inwestycji
12:02 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów, spada Asseco, rośnie Energa
10:22 brak uprawnień JP Morgan podwyższył cenę docelową akcji Kruka do 362 zł
09:24 brak uprawnień DM mBanku wznowił wydawanie rekomendacji dla Famuru od zalecenia "kupuj"
09:18 brak uprawnień DM mBanku obniżył cenę docelową Asseco Poland do 44,8 zł
09:07 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Enel-Medu do "trzymaj" z "kupuj"
08:55 brak uprawnień Wood podniósł rekomendację CD Projektu do "kupuj", cenę docelową do 102 zł
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Uwaga skupiona na EBC, możliwa korekta w reakcji na słowa Draghiego
2017.07.19
18:08 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Maxcom, cena docelowa 84,6 zł za akcję
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę; solidne wzrosty PGE, PGNIG i Energi
12:14 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę; kolejną sesję z rzędu mocno rośnie kurs Almy
11:54 brak uprawnień Wood&Company obniżył cenę docelową akcji PKP Cargo do 77 zł
09:28 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Synthosu do "sprzedaj"
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W środę sesja na GPW może rozpocząć się od spadków
07:27 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla GTC do "neutralnie", cena docelowa 10,35 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.