Gorsze dane z Nowego Jorku, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.06.18, godz. 21:19
kontakt

Prosto z Rynku

Gorsze dane z Nowego Jorku

autor: Łukasz Bugaj
2017.07.17, godz: 14:48

Dzisiejsze popołudniowe dane dość zauważalnie ustępują wagą porannym informacjom z Chin. Indeks NY Empire State nie należy bowiem do grupy tych najważniejszych wskaźników. Ponadto dotyczy tylko obszaru Nowego Jorku. Sygnalizuje na rozwój koniunktury w segmencie przemysłowym, ale w wolniejszym tempie niż wcześniej i minął się z oczekiwaniami. Ostatnio przemysł w USA pokazał się nieco z lepszej strony, ale głównie za sprawą wydobycia ropy i gazu. Segment wydobywczy w rejonie Nowego Jorku nie odgrywa większej roli i stąd wynikać mogą gorsze dane. Nie powinny one zaważyć na koniunkturze, ale widać, że kontrakty w USA lekko obniżyły loty a dolar się osłabił. Na GPW wciąż jest spokojnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.06.18
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję ponad 2-proc. spadkiem
16:57 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Sanok, cena docelowa 48,2 zł
16:12 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył cenę docelową Stalproduktu do 644 zł
09:07 brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"
08:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie prawdopodobnie negatywne
2018.06.15
18:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą tydzień solidnymi spadkami; najmocniej w dół mWIG 40
09:35 brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową akcji Apatora do 28,96 zł
09:26 brak uprawnień Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji do "kupuj"
09:17 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 66,5 zł, podtrzymuje "kupuj"
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja pod znakiem umiarkowanej zmienności
2018.06.14
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z minimalnym spadkiem; dobra sesja dla producentów gier
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji spadkowy po słabych sesjach w USA i Azji
2018.06.13
17:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadkowa sesja; w WIG 20 liderem wzrostów CD Projekt, spadków - Cyfrowy Polsat
13:51 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (16/2018) Raport miesięczny za maj 2018 roku.
13:05 brak uprawnień DM BZ WBK podwyższył rekomendację dla Play do "kupuj", cena docelowa 31,80 zł
12:58 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył wycenę Forte do 59,7 zł, a podniósł Pfleiderera do 44,1 zł
12:44 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył cenę docelową ZE PAK, podtrzymał rekomendację "kupuj"
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Nastroje neutralne; rynek czeka na Fed
08:46 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Ciechu do "kupuj" z ceną docelową 80 zł
2018.06.12
17:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w górę, mocno rósł CD Projekt, spadał Tauron, Energa i KGHM
16:34 brak uprawnień DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe
13:23 brak uprawnień Do polskich funduszy inwestycyjnych w maju napłynęło ponad 1,2 mld zł netto - Analizy Online
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Nastroje pozytywne, ale technicznie WIG 20 pod presją spadkową
2018.06.11
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki na warszawskiej giełdzie; CD Projekt mocno w dół
16:54 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (14/2018) Zmiana Statutu Spółki Analizy Online S.A. dokonana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Analizy Online S.A. w dniu 11.06.2018r.
16:45 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach wzrosła w maju o 1,3 proc. mdm - IZFiA, Analizy Online
16:40 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (13/2018) Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 11 czerwca 2018r.
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe umiarkowane spadki
2018.06.08
18:00 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy GPW w dół w obliczu przeceny w Europie
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwa kontynuacja ruchu w górę
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.