Gorsze dane z Nowego Jorku, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.02.21, godz. 20:08
kontakt

Prosto z Rynku

Gorsze dane z Nowego Jorku

autor: Łukasz Bugaj
2017.07.17, godz: 14:48

Dzisiejsze popołudniowe dane dość zauważalnie ustępują wagą porannym informacjom z Chin. Indeks NY Empire State nie należy bowiem do grupy tych najważniejszych wskaźników. Ponadto dotyczy tylko obszaru Nowego Jorku. Sygnalizuje na rozwój koniunktury w segmencie przemysłowym, ale w wolniejszym tempie niż wcześniej i minął się z oczekiwaniami. Ostatnio przemysł w USA pokazał się nieco z lepszej strony, ale głównie za sprawą wydobycia ropy i gazu. Segment wydobywczy w rejonie Nowego Jorku nie odgrywa większej roli i stąd wynikać mogą gorsze dane. Nie powinny one zaważyć na koniunkturze, ale widać, że kontrakty w USA lekko obniżyły loty a dolar się osłabił. Na GPW wciąż jest spokojnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.02.21
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Obroty wzrosły, indeksy spadły; WIG 20 utrzymał się powyżej 2.400 pkt.
07:47 brak uprawnień DM BOŚ podnosi rekomendację dla akcji Asseco BS do "kupuj"
07:39 brak uprawnień DM BOŚ wprowadził kilka zmian do swojego portfela inwestycji
07:33 brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Tower Investments, cena docelowa 112,7 zł
2018.02.20
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 wyszedł na plus, mWIG 40 z lekkim spadkiem
16:32 brak uprawnień DM BZ WBK obniża cenę docelową mBanku do 402 zł za akcję
16:31 brak uprawnień DM BZ WBK obniża rekomendację CEZ do "sprzedaj" i cenę docelową do 440 CZK
16:20 brak uprawnień DM BZ WBK obniża cenę docelową Izobloku do 121 zł akcję
09:09 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "trzymaj"
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Większa aktywność inwestorów może sprzyjać wzrostom
07:25 brak uprawnień Ipopema Securities obniża rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj"
2018.02.19
17:20 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielka zmienność indeksów, obroty poniżej 400 mln zł
09:25 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji Grupy Azoty do 68,6 zł, Polic do 19,7 zł, a Puław do 207 zł
09:16 brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla CCC do 236,7 zł, podtrzymuje "redukuj"
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może testować lutowe minima
2018.02.16
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG kończą sesję na minusie; nad kreską indeks średnich spółek
12:16 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje GPW z ceną docelową 54,8 zł
09:28 brak uprawnień DM Vestor rekomenduje "kupuj" PKP Cargo
09:02 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Forte do "trzymaj"; cena docelowa 55 zł
08:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje na świecie sprzyjają pozytywnemu otwarciu na GPW
2018.02.15
19:51 brak uprawnień Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Dino Polska; cena docelowa 102 zł
17:25 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG 20 na minusie; wzrosty mWIG 40 i sWIG 80
12:59 brak uprawnień Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kęt do "trzymaj"
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów
08:29 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Vistuli do "trzymaj" z "kupuj"
07:28 brak uprawnień East Value Research podwyższył rekomendację dla Oponeo do "kupuj"
07:21 brak uprawnień Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC, podwyższył dla LPP
2018.02.14
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą sesję na plusach
15:27 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (6/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017
15:00 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (5/2018) Raport miesięczny za styczeń 2018 roku
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.