Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.06.24, godz. 13:10
kontakt

Prosto z Rynku

Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami

autor: Łukasz Bugaj
2018.03.13, godz: 13:43

Odczyt inflacji CPI kosmetycznie w lutym wzrósł do 2,2% z 2,1% w styczniu. Z kolei inflacja bazowa pozostała bez zmian i utrzymuje się poniżej poziomu 2%. Te dane są w pełni zgodne z oczekiwaniami i przynoszą lekka ulgę, co widać po wzrostach amerykańskich kontraktów oraz wzroście eurodolara. Od piątku obserwujemy stopniowe zmniejszanie się obaw o bardziej jastrzębi ton najbliższego posiedzenia FOMC i dzisiejsze dane w to się wpisują. Trzeba jednak pamiętać, że dla Fedu celem nie jest inflacja CPI, ale PCE, co oznacza, że dzisiejsze dane mają bardziej informacyjny charakter, niż realny wpływ na politykę monetarną.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.06.22
17:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG kończą tydzień wzrostami; indeks średnich spółek minimalnie nad kreską
16:05 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla LPP do "akumuluj"
14:46 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (15/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Analiz Online S.A.
09:47 brak uprawnień Noble Securities podnieśli rekomendację PKP Cargo do "akumuluj"
09:37 brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową akcji B. Handlowego do 81 zł; rekomenduje "kupuj"
09:29 brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 74,6 zł
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Brak argumentów za wzrostami
2018.06.21
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; WIG 20 relatywnie lepszy od szerokiego rynku
16:20 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację Cyfrowego Polsatu do "akumuluj"
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie raczej neutralne
08:31 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech, cena docelowa 74 zł
2018.06.20
17:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 odbija po trzech spadkowych sesjach z rzędu
08:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Jest szansa wzrostowy początek sesji
2018.06.19
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w dół o ponad 1 proc.
16:38 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (21/2018) Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A.
16:35 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (20/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
16:31 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (19/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
16:25 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (18/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy
16:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 blisko wsparcia, osłabienie USD dałoby rynkowi "chwilę oddechu"
2018.06.18
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję ponad 2-proc. spadkiem
16:57 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Sanok, cena docelowa 48,2 zł
16:12 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył cenę docelową Stalproduktu do 644 zł
09:07 brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"
08:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie prawdopodobnie negatywne
2018.06.15
18:04 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą tydzień solidnymi spadkami; najmocniej w dół mWIG 40
09:35 brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową akcji Apatora do 28,96 zł
09:26 brak uprawnień Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji do "kupuj"
09:17 brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 66,5 zł, podtrzymuje "kupuj"
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja pod znakiem umiarkowanej zmienności
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.