Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.03.17, godz. 13:26
kontakt

Prosto z Rynku

Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami

autor: Łukasz Bugaj
2018.03.13, godz: 13:43

Odczyt inflacji CPI kosmetycznie w lutym wzrósł do 2,2% z 2,1% w styczniu. Z kolei inflacja bazowa pozostała bez zmian i utrzymuje się poniżej poziomu 2%. Te dane są w pełni zgodne z oczekiwaniami i przynoszą lekka ulgę, co widać po wzrostach amerykańskich kontraktów oraz wzroście eurodolara. Od piątku obserwujemy stopniowe zmniejszanie się obaw o bardziej jastrzębi ton najbliższego posiedzenia FOMC i dzisiejsze dane w to się wpisują. Trzeba jednak pamiętać, że dla Fedu celem nie jest inflacja CPI, ale PCE, co oznacza, że dzisiejsze dane mają bardziej informacyjny charakter, niż realny wpływ na politykę monetarną.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.03.16
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 poniżej 2.300 pkt., najniżej od czerwca '17
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątek zapowiada się spadkowo, WIG 20 może testować 2.290 pkt.
08:24 brak uprawnień Akcje na rynkach rozwiniętych mogą w '18 jeszcze rosnąć, ale cykl się kończy - zarządzający TFI (opinia)
2018.03.15
18:08 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (5/2018) Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 5%
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG kończą sesję pod kreską
09:09 brak uprawnień Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 blisko ważnego wsparcia, istotny sentyment globalny
2018.03.14
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w dół, mocne spadki CCC i Orlenu
17:11 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (4/2018) Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 33,33%
15:32 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (7/2018) Raport miesięczny za luty 2018 roku
09:16 brak uprawnień BDM rekomenduje "akumuluj" PGNiG, cena docelowa 6,55 zł
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może testować poziom 2.330 pkt.
2018.03.13
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy sesję solidnym spadkiem
09:55 brak uprawnień Bilans sprzedaży funduszy szerokiego rynku wyniósł w II ponad +1,5 mld zł - Analizy Online
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 przy znaczących poziomach oporu
2018.03.12
17:24 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z 1-proc. wzrostem, pozostałe indeksy również na plusach
12:12 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach spadła w lutym o 0,2 proc. mdm - IZFiA, Analizy Online
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może podjąć próbę przełamania poziomu 2.400 pkt.
2018.03.09
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 kończy tydzień mocnym wzrostem
08:52 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sektor bankowy obciążeniem dla WIG 20; powrót ponad 2.363 pkt. sygnałem do wzrostów
08:29 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Asseco SEE do 17,3 zł, podtrzymał "kupuj"
2018.03.08
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Solidny spadek WIG 20; mocno w dół Alior i PKO BP
14:04 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" BAH z ceną docelową 14,3 zł
12:11 brak uprawnień JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Pekao do 170 zł
10:40 brak uprawnień Noble Securities obniża rekomendację dla Eurocashu do "trzymaj"
08:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu możliwe wzrosty, potem rynek czeka na EBC
 brak uprawnień Wood obniżył rekomendację dla CD Projekt do "trzymaj"
2018.03.07
18:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę, ale Orlen i Lotos w dół
16:01 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Pekao SA do 155 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.