Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.23, godz. 14:24
kontakt

Prosto z Rynku

Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami

autor: Łukasz Bugaj
2018.03.13, godz: 13:43

Odczyt inflacji CPI kosmetycznie w lutym wzrósł do 2,2% z 2,1% w styczniu. Z kolei inflacja bazowa pozostała bez zmian i utrzymuje się poniżej poziomu 2%. Te dane są w pełni zgodne z oczekiwaniami i przynoszą lekka ulgę, co widać po wzrostach amerykańskich kontraktów oraz wzroście eurodolara. Od piątku obserwujemy stopniowe zmniejszanie się obaw o bardziej jastrzębi ton najbliższego posiedzenia FOMC i dzisiejsze dane w to się wpisują. Trzeba jednak pamiętać, że dla Fedu celem nie jest inflacja CPI, ale PCE, co oznacza, że dzisiejsze dane mają bardziej informacyjny charakter, niż realny wpływ na politykę monetarną.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.09.21
18:12 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Rekordowe obroty i niewielkie zmiany indeksów w dniu rebalancingu
16:16 brak uprawnień DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Kruka do 292,77 zł
12:53 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" CD Projekt z ceną docelową 235 zł
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W piątek WIG20 może zmierzać w kierunku 2.300 pkt.
2018.09.20
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 bez istotnych zmian, WIG i mWIG40 na plusie
16:32 brak uprawnień DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Agory do 15,4 zł
12:15 brak uprawnień Trigon DM podniósł rekomendację dla CCC do kupuj i cenę docelową do 340 zł
11:44 brak uprawnień Santander BM podniósł rekomendację dla Bogdanki do "kupuj"
11:29 brak uprawnień Santander BM obniża cenę docelową akcji KGHM do 55 zł, podtrzymuje "sprzedaj"
10:49 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje kupno akcji PGE, cena docelowa 11 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Najbliższe sesje pod znakiem korekcyjnego odbicia
2018.09.19
17:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w górę, mocne wzrosty spółek energetycznych
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Pozytywny sentyment i umacniający się złoty wsparciem dla warszawskiego parkietu
2018.09.18
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą sesję na plusach; mocno w górę Gino Rossi
09:00 brak uprawnień Vestor DM obniżył rekomendację PKN Orlen do "neutralnie", podniósł cenę docelową do 109 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko kluczowego wsparcia, czynniki krajowe na pierwszym planie
2018.09.17
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja spadkowa przy niewielkich obrotach
14:40 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Mercora do 13,1 zł
09:41 brak uprawnień Vestor DM obniżył 12-miesięczną cenę docelową akcji Wieltonu do 15,5 zł z 16 zł
09:15 brak uprawnień Vestor DM podnosi rekomendację Atalu do "kupuj", cena docelowa 41 zł na akcję
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekko spadkowe nastroje przed otwarciem sesji
2018.09.14
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko pod kreską, rósł CCC, spadały akcje PKN Orlen i LPP
13:18 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (27/2018) Raport miesięczny za sierpień 2018 r.
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W piątek WIG20 może wzrosnąć na otwarciu
2018.09.13
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów; sWIG80 w górę po raz pierwszy od 30 sierpnia
10:15 brak uprawnień Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W czwartek WIG20 może kontynuować spadki
08:29 brak uprawnień East Value Research podniósł wycenę akcji XTPL do 196,1 zł
2018.09.12
18:19 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki WIG20 na koniec dnia, silnie traciły banki
12:53 brak uprawnień Napływy do polskich funduszy inwestycyjnych w sierpniu wyniosły 0,45 mld zł netto - Analizy Online
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.