Niezłe dane z USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.04.23, godz. 15:45
kontakt

Prosto z Rynku

Niezłe dane z USA

autor: Łukasz Bugaj
2018.04.16, godz: 14:46

Za nami seria danych z USA, z których najważniejsza jest informacja o sprzedaży detalicznej. Wypada ona lepiej od oczekiwań, głównie dzięki najlepszej sprzedaży samochodów od września ubiegłego roku. Tym samym sprzedaż przerywa trzymiesięczny okres spadku i rośnie o pokaźne 0,6% wobec oczekiwań na poziomie 0,4%. Bez samochodów zwyżka jest skromniejsza i sięga 0,2%, co już jest zgodne z oczekiwaniami i odzwierciedla wyższą świąteczną sprzedaż. Słabiej od prognoz wypada z kolei indeks NY Empire State, choć pamiętać trzeba, że przed miesiącem zaskoczył on bardzo pozytywnie i z tego względu trudno dzisiejsze dane odczytywać źle. Rynek jednak specjalnie nimi się nie przejmuje, dolar nawet lekko się osłabia, a rynek akcji dane odbiera minimalnie pozytywnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.04.23
10:13 brak uprawnień Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" CDRL, cena docelowa 42,62 zł za akcję
09:35 brak uprawnień Vestor DM podnosi rekomendację mBanku do "neutralnie"
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie sesji raczej neutralne
2018.04.20
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów na zamknięciu
13:16 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (10/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok.
10:41 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową akcji LPP do 9.000 zł, a CCC obniżył do 310 zł
09:25 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "redukuj" Budimex, cena docelowa 192,3 zł
09:23 brak uprawnień DM BDM podtrzymał "kupuj" Instal Kraków, cena docelowa 20,90 zł
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków
2018.04.19
10:35 brak uprawnień Haitong wznowił wydawanie rekomendacji dla KGHM od zalecenia "sprzedaj"
09:12 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową PGNiG do 6,9 zł
09:06 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację JSW do "kupuj", cena docelowa 110 zł - bez zmian
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Giełda dalej w konsolidacji
2018.04.18
10:25 brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową dla KGHM do 110 zł
09:34 brak uprawnień Dom Analiz SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może być lekko pozytywny
2018.04.17
17:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 nad kreską; na minusie indeks średnich spółek
13:13 brak uprawnień Trigon DM podtrzymał rekomendację "sprzedaj" Budimex, cena docelowa w górę do 158 zł
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowe straty mogą zostać odrobione
2018.04.16
17:23 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; zawieszenie Getbacku; mocno w dół Quercus, Bogdanka
12:36 brak uprawnień DM BDM podwyższa cenę docelową akcji Orbisu do 102,5 zł
10:02 brak uprawnień DM mBanku zawiesza rekomendację dla Getbacku
09:51 brak uprawnień BDM rekomenduje "kupuj" akcje Kruka, cena docelowa 301 zł
09:10 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Getback w dół o 17 proc.
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w poniedziałek w górę
2018.04.13
17:22 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w całym tygodniu zyskał 2,3 proc.; w piątek najmocniej w dół Getback
14:12 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (9/2018) raport miesięczny za marzec 2018 roku
14:09 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (8/2018) raport miesięczny za marzec 2018 roku
10:44 brak uprawnień Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK
08:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może rosnąć w piątek, 2.380 pkt. kluczowym oporem
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.