Niezłe dane z USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.07.23, godz. 15:27
kontakt

Prosto z Rynku

Niezłe dane z USA

autor: Łukasz Bugaj
2018.04.16, godz: 14:46

Za nami seria danych z USA, z których najważniejsza jest informacja o sprzedaży detalicznej. Wypada ona lepiej od oczekiwań, głównie dzięki najlepszej sprzedaży samochodów od września ubiegłego roku. Tym samym sprzedaż przerywa trzymiesięczny okres spadku i rośnie o pokaźne 0,6% wobec oczekiwań na poziomie 0,4%. Bez samochodów zwyżka jest skromniejsza i sięga 0,2%, co już jest zgodne z oczekiwaniami i odzwierciedla wyższą świąteczną sprzedaż. Słabiej od prognoz wypada z kolei indeks NY Empire State, choć pamiętać trzeba, że przed miesiącem zaskoczył on bardzo pozytywnie i z tego względu trudno dzisiejsze dane odczytywać źle. Rynek jednak specjalnie nimi się nie przejmuje, dolar nawet lekko się osłabia, a rynek akcji dane odbiera minimalnie pozytywnie.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.07.23
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sytuacja techniczna WIG 20 korzystna, sprzyja też osłabienie dolara
07:46 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji KGHM do 110 zł
2018.07.20
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 z najmocniejszym wzrostem w Europie; PGNiG najniżej od końca '16
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja raczej neutralna
2018.07.19
17:44 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na lekkim minusie, nad kreską WIG i mWIG 40
17:01 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (16/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki Analizy Online S.A.
08:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 pozostaje w konsolidacji przy poziomie 2.150 pkt.
2018.07.18
17:33 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; CD Projekt rósł siódmą sesję z rzędu
09:42 brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową CCC do 280 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
09:29 brak uprawnień Vestor DM podniósł cenę docelową LPP do 9.200 zł, nadal rekomenduje "neutralnie"
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może w środę oscylować wokół 2.150 pkt.
2018.07.17
09:12 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendacje dla Azotów i Polic do "trzymaj", obniżył wycenę Puław do 160,5 zł
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod presją podaży; indeksom sprzyja osłabienie dolara
2018.07.16
12:03 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "redukuj" Budimex, cena docelowa obniżona do 115,2 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie raczej neutralne
2018.07.13
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG zakończyły sesję pod kreską, ale w całym tygodniu zyskały
12:27 brak uprawnień Z polskich funduszy inwestycyjnych w czerwcu odpłynęło 718 mln zł netto - Analizy Online
11:06 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (24/2018) Raport miesięczny za czerwiec 2018
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w konsolidacji w przedziale 2.095-2.185 pkt.
2018.07.12
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko w górę; CD Projekt i 11 bit liderami zwyżek w swoich indeksach
14:58 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Dom Development do "redukuj"
12:05 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach spadła w czerwcu mdm o 1,3 proc. do 280,2 mld zł
09:23 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla ATM Grupy do "kupuj", cenę docelową do 6,55 zł
09:19 brak uprawnień DM BOŚ oczekuje ok. 400 mln zł skor. EBITDA JSW w II kw.; negatywnie ocenia podwyżki płac
09:00 brak uprawnień DM BOŚ spodziewa się przeciętnych wyników Bogdanki w II kw.
08:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów
2018.07.11
18:03 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w dół; mocnym spadkom w WIG Budownictwo przewodził Budimex
12:46 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium
09:06 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Play do 28,3 zł
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może oddać wtorkowy wzrost
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.