Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.08.21, godz. 15:45
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2018.08.10, godz: 14:35
Dane mieszane na tle prognoz. Szeroko liczony wskaźnik CPI niższy od oczekiwań, ale inflacja bazowa notuje wzrost rok do roku najwyższy od dekady i lokuje się powyżej oczekiwań rynku. Po wczorajszych odczytach PPI ciche oczekiwania były jednak wyższe od prognoz, więc zaskoczenie nie będzie znaczące. Niemniej dane trudno uznać za sprzyjające osłabieniu dolara i takie, które redukowałyby dziś presję na waluty rynków wschodzących.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.08.21
12:38 brak uprawnień Raiffeisen podniósł rekomendację dla Agory do "kupuj", cenę docelową obniżył do 12 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwe neutralne otwarcie; WIG20 w trendzie spadkowym
2018.08.20
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w górę; duże spadki Getin Holding, GNB oraz Idea Banku
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może zacząć się od wzrostów, ale WIG20 w trendzie spadkowym
2018.08.17
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 stracił 2 proc., kurs KGHM mocno w dół
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sentyment może się poprawić, dobre wyniki KGHM
2018.08.16
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą sesję na minusach; w górę CI Games
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 będzie spadał w reakcji na środowe zniżki na światowych giełdach
2018.08.14
17:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty indeksów przed środową przerwą; obroty na blue chipach poniżej 0,5 mld zł
16:33 brak uprawnień Haitong Bank obniża cenę docelową dla akcji Play do 29,1 zł
15:37 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (19/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A. na dzień 25 września 2018r. godzina 12:00
14:37 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (26/2018) Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.
14:13 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (25/2018) Raport bieżący za miesiąc lipiec 2018 r.
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w krótkoterminowej korekcie, czeka na sygnał jej zakończenia
2018.08.13
17:51 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Odreagowanie tylko na WIG20; w górę Lotos, Orlen i CD Projekt
12:56 brak uprawnień DM BZ WBK podniósł cenę docelową Neuki do 393 zł
12:52 brak uprawnień DM BZ WBK obniżył rekomendację dla LiveChat do "sprzedaj", cenę docelową do 25 zł
10:03 brak uprawnień Haitong Bank obniża cenę docelową dla akcji JSW do 102,6 zł; podtrzymuje "kupuj"
10:00 brak uprawnień Haitong podwyższa rekomendację dla Bogdanki do "kupuj", z ceną docelową 66,29 zł
09:54 brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową Stalproduktu do 611 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Negatywny sentyment zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji spadków
2018.08.10
18:01 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 kończy sesję ponad 3 proc. spadkiem
14:39 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (18/2018) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2018 roku
11:42 brak uprawnień W lipcu do polskich funduszy inwestycyjnych napłynęło 0,45 mld zł - Analizy Online
09:13 brak uprawnień DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Negatywne nastroje na rynkach bazowych mogą ciążyć warszawskiej giełdzie
07:42 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PlayWay do 165,4 zł; rekomenduje "trzymaj"
2018.08.09
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy kończą sesję wzrostami
16:23 brak uprawnień DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla British Automotive Holding
14:04 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach wzrosła w lipcu o 0,6 proc. mdm - IZFiA, Analizy Online
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.