Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.01.19, godz. 23:30
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2018.08.10, godz: 14:35
Dane mieszane na tle prognoz. Szeroko liczony wskaźnik CPI niższy od oczekiwań, ale inflacja bazowa notuje wzrost rok do roku najwyższy od dekady i lokuje się powyżej oczekiwań rynku. Po wczorajszych odczytach PPI ciche oczekiwania były jednak wyższe od prognoz, więc zaskoczenie nie będzie znaczące. Niemniej dane trudno uznać za sprzyjające osłabieniu dolara i takie, które redukowałyby dziś presję na waluty rynków wschodzących.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.01.18
18:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Czwarty tydzień wzrostów indeksów GPW, najdłuższa seria od 2016 r.
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w kluczowym momencie; jest perspektywa podejścia pod 2.390 pkt.
2019.01.17
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko w dół, sWIG80 kontynuuje wzrostową serię
14:29 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację Alior Banku do "neutralnie", a cenę docelową do 67 zł
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Analiza techniczna wskazuje na kontynuację wzrostów na GPW
2019.01.16
17:28 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zakończył sesję najwyżej od 29 sierpnia 2018 roku
08:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje na rynkach, WIG20 może testować 2.350 pkt.
2019.01.15
17:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy kończą sesję wzrostami
09:53 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 105,4 zł
09:47 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Asseco BS do "trzymaj", cena docelowa 29,9 zł
09:45 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Orlenu do 129 zł utrzymując rekomendację "kupuj"
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w konsolidacji; rynki czekają na głosowanie ws. Brexitu
2019.01.14
17:47 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (2/2019) Korekta raportu EBI 1/2019 w sprawie Harmonogramu publikacji raportów okresowych Analiz Online S.A. w 2019 roku
17:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 na minusie, CD Projekt przewodził spadkom, PGE - wzrostom
14:01 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (1/2019) Raport miesięczny za grudzień 2018 roku
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie raczej negatywne; później WIG20 może testować piątkowe maksimum
2019.01.11
19:04 brak uprawnień Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley
17:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 oddał wzrosty na koniec sesji, ale cały tydzień na plusie
16:40 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XII o 4,1 proc. - IZFiA, Analizy Online
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów
2019.01.10
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki indeksów, Alior w dół, CD Projekt najwyżej od 3 miesięcy
09:38 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 334,3 zł
09:36 brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową akcji Vigo System do 400 zł
09:19 brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową Wieltonu do 11,31 zł
09:09 brak uprawnień Noble Securities obniżył cenę docelową dla akcji Amiki do 139,5 zł
09:02 brak uprawnień Noble Securities podnosi rekomendację i cenę docelową dla akcji Apatora
08:59 brak uprawnień Noble Securities obniżył cenę docelową dla akcji Izobloku do 45 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek czwartkowej sesji może przynieść lekkie spadki
2019.01.09
17:30 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy kończą sesję wzrostami; CD Projekt o ponad 7 proc. w górę
09:32 brak uprawnień Noble Securities podnosi zalecenie dla CD Projekt do "kupuj"
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.