Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.10.23, godz. 17:54
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2018.08.10, godz: 14:35
Dane mieszane na tle prognoz. Szeroko liczony wskaźnik CPI niższy od oczekiwań, ale inflacja bazowa notuje wzrost rok do roku najwyższy od dekady i lokuje się powyżej oczekiwań rynku. Po wczorajszych odczytach PPI ciche oczekiwania były jednak wyższe od prognoz, więc zaskoczenie nie będzie znaczące. Niemniej dane trudno uznać za sprzyjające osłabieniu dolara i takie, które redukowałyby dziś presję na waluty rynków wschodzących.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.10.23
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w dół o 2,1 proc., CD Projekt stracił 8,1 proc.
16:35 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla Play do "kupuj", a cenę docelową obniżył do 21,5 zł
12:04 brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Playa do 21,6 zł, utrzymał rekomendację "kupuj"
11:59 brak uprawnień Santander BM rekomenduje "kupuj" Wizz Air Holdings Plc z ceną docelową 3.190 GBp
11:51 brak uprawnień Santander BM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 2,91 zł za akcję
09:59 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację 11 bit studios do "kupuj", obniżył cenę docelową do 416 zł
09:48 brak uprawnień DM BOŚ obniża rekomendację Korporacji KGL do "trzymaj"
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu prawdopodobne spadki
2018.10.22
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki indeksów; kurs The Farm 51 wzrósł o 57,9 proc.
16:16 brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla CD Projekt do "redukuj", a cenę docelową do 136,3 zł
10:25 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Neuki do 273,3 zł
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wieści z Chin wsparciem dla WIG20, indeks tuż poniżej 2.200 pkt.
2018.10.19
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 odbił w końcówce sesji i zakończył tydzień na lekkim plusie
16:19 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", a cenę docelową do 87,99 zł
13:48 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla PCC Rokita do "trzymaj", a cenę docelową do 88,4 zł
10:51 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Banku Millennium do "sprzedaj", z ceną docelową 8 zł
09:38 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Netii do 4,5 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Osłabienie PLN ciężarem dla GPW; dla WIG20 kluczowym poziomem 2.211 pkt.
2018.10.18
17:55 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 pod kreską; CD Projekt zakończył sesję ponad 5 proc. spadkiem
08:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od spadków
08:21 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Famur do 7,00 zł
07:32 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową akcji Oponeo do 36,3 zł
2018.10.17
17:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 oraz WIG kończą sesję spadkami; na plusach indeksy małych o średnich spółek
09:08 brak uprawnień Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel
08:54 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji może przynieść wzrosty
08:38 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji AB do 33,4 zł
08:26 brak uprawnień DM BOŚ obniża cenę docelową PCC Rokita do 135 zł za akcję
2018.10.16
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 kończy sesję ponad 2 proc. wzrostem
11:16 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp
08:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.