Dane w Europie, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.02.21, godz. 05:20
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w Europie

autor: Adam Stańczak
2018.09.21, godz: 10:08
Wstępne odczyty indeksów PMI zostały przyjęte bez większych emocji. Dane potwierdzają to, co było widać we wcześniejszych danych publikowanych właściwie od początku roku. Kondycja gospodarki pozostaje poprawna, choć nieco mniej w niej optymizmu niż w końcówce poprzedniego roku. Eurodolar i DAX nie zareagowały na odczyty, więc można uznać, iż publikacje zostaną przyjęte do wiadomości bez zmian na rynkach.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.02.20
17:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w górę o ponad 2 proc.; Comarch i Agora mocno w dół
12:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w czołówce europejskich indeksów; rosną też WIG i mWIG40
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w konsolidacji, początek sesji może być na plusie
2019.02.19
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy lekko w dół; silne wzrosty Brastera i Ursusa, Trakcja mocno spadła
13:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; Braster i Ursus mocno w górę, Trakcja silnie traci
11:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Braster i Ursus rosną po ponad 30 proc.
09:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Trakcji spada o ok. 28 proc. po szacunkowych wynikach i planach emisji akcji
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może otworzyć się w okolicy poniedziałkowego zamknięcia
2019.02.18
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawska giełda słaba na tle rynków w Europie; WIG 20 spadł 0,54 proc.
13:17 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże i małe spółki w dół, średnie lekko w górę
10:33 brak uprawnień Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Strona podażowa będzie przeważać, aktywność inwestorów może być niska
2019.02.15
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w piątek w górę, ale w całym tygodniu na minusie
14:06 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę, na szerokim rynku rosną spółki medyczne
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Negatywny sentyment na świecie sprzyja spadkom na GPW
2019.02.14
18:36 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (3/2019) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2018 roku
17:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w dół, indeks najniżej od ponad miesiąca
15:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (4/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
13:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki indeksów; PGNiG w dół po wynikach
12:40 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (3/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019 rok
12:05 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł
11:48 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" akcje PGNiG, cena docelowa 7 zł
10:47 brak uprawnień Odpływy netto z funduszy detalicznych w styczniu wyniosły 0,4 mld zł - Analizy Online
09:12 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs PGNiG mocno traci po wstępnych wynikach
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawski parkiet może być nadal słabszy w stosunku do rynków bazowych
2019.02.13
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 najniżej od 15 stycznia
13:05 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską, traci energetyka
11:41 brak uprawnień DM BDM obniża rekomendację Eurocashu do "redukuj"
11:40 brak uprawnień DM BDM rekomenduje redukcję akcji Tauronu, cena docelowa 2,18 zł
09:11 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs ING BSK rośnie po wynikach o 0,8 proc.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.