Komentarze-Komentarz po sesji w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.11.14, godz. 13:53
kontakt
wig20

KNF z obniżonym zaufaniem

Komentarz po sesji z dnia: 2018.11.13
autor: Witold Zajączkowski
2018.11.13, godz: 18:17

Wczorajsze dotkliwe spadki w USA częściowo tylko przełożyły się na Azję, gdzie tylko giełda tokijska zanotowała znaczny, 2-proc. minus. Europa dołowała już wczoraj, więc dzisiejsze otwarcia wypadły na plusie.

Jednak pozbawiony wczoraj handlu warszawski parkiet musiał jakoś nadrobić zaległości. Otwarcie wypadło lekko pod kreską. Po dwóch kwadransach udało się wyjść na plus, ale nie na długo. Europejskie parkiety skierowały się w dół, a WIG20 poszedł pod kreskę już na dobre.

W odwrocie były banki, prawdopodobnie wskutek wybuchu afery związanej z podsłuchaniem szefa KNF przez Leszka Czarneckiego, właściciela grupy bankowej Getinu, Getinoble, Idea Bank. Po publikacji Gazety Wyborczej o nagraniu korupcyjnej propozycji złożonej Czarneckiemu w odniesieniu do problemów finansowych banków z jego stajni rozpętała się burza. Premier zażądał wyjaśnień. W trakcie dnia doszło do dymisji szefa KNF. Cała ta sprawa przypomina o miliardowych stratach sektora wskutek kredytów frankowych. Kładzie się także cieniem na wiarygodność państwowego nadzoru. W efekcie banki traciły, najmocniej z WIG20, Alior -5 proc. Spadek zrekompensowały inne spółki z KGHM na czele (+4,3 proc.).

Tymczasem Europa wyszła na plus. Dyskutuje się wciąż o budżecie Włoch, który miał w ostatnich tygodniach znaczny wpływ na nastroje. USA rozpoczęły sesję od wzrostów. Pozwoliło to głównemu indeksowi odbić nieco od minimum sesyjnego.

Po dwóch sesjach sporej korekty w USA, dzisiejsza zapowiada zmianę nastrojów. Spodziewać się można odreagowania, o ile na napłyną jakieś negatywne informacje, a tego nie można wykluczyć wobec nieprzewidywalnego zachowania administracji prezydenta USA. Z drugiej strony tak poważna afera na szczycie administracji państwowej, związanej z bezpieczeństwem polskich banków może być jutro nadal dyskontowana przez inwestorów zagranicznych.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.11.14
13:25 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (31/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
13:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (30/2018) Raport miesięczny za październik 2018 roku
09:18 brak uprawnień Vestor DM wycenia akcję Elemental Holding na 1,8 zł za akcję
08:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może wrócić do wzrostów, ale potrzebne do tego zwyżki w USA
2018.11.13
17:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w dół trzecią sesję z rzędu; mocna zniżka CCC, silny wzrost PGE
12:57 brak uprawnień Pekao IB wznowił wydawanie rekomendacji dla AmRestu od "kupuj", cena docelowa 51,30 zł
08:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie prawdopodobnie umiarkowanie negatywne
2018.11.09
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: mWIG40 pod kreską po raz pierwszy w listopadzie
15:06 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (23/2018) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za III kwartał 2018 roku
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Prawdopodobne spadki na otwarciu sesji
2018.11.08
17:29 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeks blue chipów na minusie, średnie spółki nad kreską
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Możliwa korekta wczorajszych wzrostów; GPW zależne od notowań USD
2018.11.07
18:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w górę, sWIG80 spadł
08:56 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W środę uwaga krajowych inwestorów skupiona na RPP
08:33 brak uprawnień Societe Generale podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj", cena docelowa wzrosła do 47,80 zł
07:32 brak uprawnień Goldman Sachs podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj", cena docelowa obniżona do 235 zł
2018.11.06
17:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeks średnich spółek na plusie, pozostałe pod kreską
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko oporu; trwałość odbicia na GPW zależna od trendu na Wall Street
2018.11.05
18:13 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 kończy sesję wzrostem; mocno zyskują spółki paliwowe i banki
16:57 brak uprawnień Fundusze akcji tureckich w X najlepsze; co piąty fundusz zakończył X na plusie - Analizy Online
16:33 brak uprawnień DM mBanku obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "sprzedaj"
08:42 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otoczenie zewnętrzne niesprzyjające; niejednoznaczne wskazania techniczne
2018.11.02
17:21 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 z ponad 2-proc. wzrostem, ale poniżej 2.200 pkt.
08:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W piątek na giełdzie możliwe wzrosty
2018.11.01
14:55 brak uprawnień AlphaValue obniżył rekomendację dla Jeronimo Martins do "akumuluj"
2018.10.31
17:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Środa wzrostowa, ale cały październik na minusie
08:43 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Poprawa nastrojów na świecie wsparciem dla GPW; średnie spółki wciąż pod presją
08:32 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Forte do "sprzedaj", a cenę docelową do 30,1 zł
08:21 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Santander BP do "trzymaj", a cenę docelową do 369,1 zł
2018.10.30
19:23 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ciech i "trzymaj" Grupę Azoty
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.