Słownik poleceń MQL4-Podstawy MetaQuotes Language 4-Składnia w Edukacja-Forex - bossa.pl
2019.01.17, godz. 03:26

Składnia

Składnia MetaQuotes Language 4 jest bardzo podobna do składni języka C, ale nie oznacza to, że jest to język programowania C, ponieważ wykonywalny kod wynikowy jest specyficzny dla platformy transakcyjnej.

Pomimo podobnej składni MQL4 jest uproszczony w stosunku do C i nie zwiera typowych dla tego języka elementów, np.: operatorów arytmetycznych, pętli do while;, operatora go toof [condition]?[expression 1]:[expression 2];, struktur danych types (structures);, operatorów przypisania typu val1=val2=0; arr[i++]=val; cond=(cnt=OrdersTotal)>0; itp.


Komentarze

 

W kodzie źródłowym można stosować komentarze, które stanową fragment kodu niepodlegający bezpośredniej kompilacji.

Istnieje dwa typy komentarzy:
Komentarze pojedynczej linii - // komentarz w jednej linii
Komentarze wielu linii / * komentarz wielu linii * / .

 

Przykład:

// komentarz pojedynczej linii
/* komentarz
wielu
linii
*/

 

Identyfikatory

 

Identyfikatory są używane, jako nazwy zmiennych, funkcji i typów danych. Długość identyfikatora nie może przekraczać 31 znaków.
W nazwach identyfikatorów można używać: cyfr od 0 do 9, małych liter od a do z, dużych liter od A do Z, symbolu podkreślenia (_). Rozróżniane są małe i duże litery. Pierwszy znak nie może być cyfrą. Jako identyfikatorów nie można stosować słów zastrzeżonych w MQL4.

 

Przykład:

NAZWA1 nazwal Suma_5 Notatka

 

Słowa zastrzeżone

Poniżej wymienione słowa są zastrzeżonymi identyfikatorami języka MQL4. Słowa zastrzeżone mają przypisane konkretne zadania i nie mogą być wykorzystywane, jako identyfikatory użytkownika. Znaczenie operatorów zostało opisane poniżej:


Typy danychKlasy pamięciOperatoryPozostałe

bool
extern
break
false
color
static
case
true
datetime continue
 
double
 default
 
int
 else
 
string
 for
 
void  if 
   return 
   switch 
   while 

 

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.