Słownik poleceń MQL4-Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia w Edukacja-Forex - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:04

Operacje i wyrażenia

W składni języka programowania MQL4 występują symbole operacji, które w odpowiednim zapisie wykonują określone działania. Poniżej zamieszczono przykłady symboli operacji:


+ - * /% Symbole działań arytmetycznych
& & | | Symbole operacji logicznych
= + = *= Symbole operacji przypisani
Symbole powyższych operacji muszą być używane w odpowiedniej kolejności i odpowiedniej składni, dopiero wówczas możemy mówić o wykonaniu się określonych operacji zgodnie z określoną składnią i warunkami obliczeń. W wyrażeniach możemy stosować znaki interpunkcyjne np. nawiasy klamrowe, przecinek, dwukropek i średnik. Symboli operacji, znaki przestankowe, spacje używamy w celu oddzielenie od siebie elementów składni języka, elementów operacji.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.