Słownik poleceń MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Time w Edukacja-Forex - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:04

Time

Time[] jest zmienną tablicową i przechowuje wszystkie wartości czasu dla każdego słupka wykresu, na którym został uruchomiony EA, wskaźnik, skrypt, biblioteka. Dostęp do poszczególnych wartości zmiennej Time jest taki sam,  jak do każdej zmiennej tablicowej, czyli przez indeks poczynając od 0 (zero), co jest pierwszą, najświeższą wartością ceny zamknięcia. Indeks najstarszej wartości ceny zamknięcia na wykresie równy jest zmiennej predefiniowanej Bars-1.

Przykład:

for(i=Bars-2; i>= 0; i--)
{
if (High[i+1]>LastHigh) LastHigh = High[i+1]
if (Low [i+1]<LastLow) LastLow = Low [i+1];
//----
if ( TimeDay(Time[i]) != TimeDay(Time [i+1]) )
{
P = (LastHigh + LastLow + Close [i+1]) / 3;
R1 = P * 2 - LastLow;
S1 = P * 2 - LastHigh;
R2 = P + LastHigh - LastLow;
S2 = P - (LastHigh - LastLow);
R3 = P * 2 + LastHigh - LastLow * 2;
S3 = P * 2 - (LastHigh * 2 - LastLow);
LastLow = Open[i];
LastHigh = Open[i];)
//----
PBuffer[i] = P;
S1Buffer[i] = S1;
R1Buffer[i] = R1;
S2Buffer[i] = S2;
R2Buffer[i] = R2;
S3Buffer[i] = S3;
R3Buffer[i] = R3;
}

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.