Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ znakowy w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.21, godz. 06:58

Typ znakowy

Typ znakowy to dowolny pojedynczy znak zamknięty w pojedynczym cudzysłowiu lub szesnastkowy kod ASCII znaku, zapisany w następującej postaci '\x10'. Typ znakowy jest wewnętrznie reprezentowany przez typ podstawowy integer. Niektóre znaki specjalne, takie jak pojedynczy cudzysłów ('), podwójny cudzysłów(") znak zapytania (?), odwrócony ukośnik (\) oraz znaki kontrolne można stosować w składni języka MQL, ale konieczne jest zapisanie takiego specjalnego znaku poczynając od odwróconego ukośnika (\), co zostało opisane w poniższej tabeli:

 

Przykład:

Znak końca linii NL (LF) \n
Tabulator poziomy HT \t
Znak karetki CR \r
Odwrócony ukośnik \ \\
Aapostrof ' \’
Cudzysłów “ \”
Liczba szesnastkowa hh \xh

 


Poza wyżej wymienionymi znakami specjalnymi reprezentacja i zapis typu znakowego (pojedynczego znaku) wygląda następująco:


 

*/int a = 'A';
int b = '$';
int c = '©'; // code 0xA9
int d = '\xAE'; // symbol code ®

Wewnętrzna reprezentacja typu char to dobrze nam już znany typ podstawowy integer o długości 4- bajtów. Zmienne znakowe mogą przyjmować wartości od 0 do 255. Jeśli zmienna przekracza tę zakres danych, wynik jest nieprzewidywalny.


bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.