Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ znakowy w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.01.18, godz. 11:08

Typ znakowy

Typ znakowy to dowolny pojedynczy znak zamknięty w pojedynczym cudzysłowiu lub szesnastkowy kod ASCII znaku, zapisany w następującej postaci '\x10'. Typ znakowy jest wewnętrznie reprezentowany przez typ podstawowy integer. Niektóre znaki specjalne, takie jak pojedynczy cudzysłów ('), podwójny cudzysłów(") znak zapytania (?), odwrócony ukośnik (\) oraz znaki kontrolne można stosować w składni języka MQL, ale konieczne jest zapisanie takiego specjalnego znaku poczynając od odwróconego ukośnika (\), co zostało opisane w poniższej tabeli:

 

Przykład:

Znak końca linii NL (LF) \n
Tabulator poziomy HT \t
Znak karetki CR \r
Odwrócony ukośnik \ \\
Aapostrof ' \’
Cudzysłów “ \”
Liczba szesnastkowa hh \xh

 


Poza wyżej wymienionymi znakami specjalnymi reprezentacja i zapis typu znakowego (pojedynczego znaku) wygląda następująco:


 

*/int a = 'A';
int b = '$';
int c = '©'; // code 0xA9
int d = '\xAE'; // symbol code ®

Wewnętrzna reprezentacja typu char to dobrze nam już znany typ podstawowy integer o długości 4- bajtów. Zmienne znakowe mogą przyjmować wartości od 0 do 255. Jeśli zmienna przekracza tę zakres danych, wynik jest nieprzewidywalny.


bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.