Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ zmiennoprzecinkowy (double) w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.01.18, godz. 10:39

Typ zmiennoprzecinkowy

Typ double to typ zmiennoprzecinkowy posiadający część całkowitą oraz część ułamkową, które rozdzielone są znakiem dziesiętnym w postaci kropki (.). Część całkowita jak i ułamkowa reprezentowane są przez liczby dziesiętne.

 

Przykład:

double = 12.111;
double b = -956.1007;
double c = 0.0001;
double d = 16;

 

Jego wewnętrzna reprezentacja to liczba podwójnej precyzji składająca się z 8 bajtów. Liczba zmiennoprzecinkowa typu double może przyjmować wartości z zakresu od -1,7 * E-308 do 1,7 * E308. Jeśli zmienna przekracza ten zakres, wynik jest nieprzewidywalny.bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.