Podstawy MetaQuotes Language 4-Typy danych-Typ zmiennoprzecinkowy (double) w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:08

Typ zmiennoprzecinkowy

Typ double to typ zmiennoprzecinkowy posiadający część całkowitą oraz część ułamkową, które rozdzielone są znakiem dziesiętnym w postaci kropki (.). Część całkowita jak i ułamkowa reprezentowane są przez liczby dziesiętne.

 

Przykład:

double = 12.111;
double b = -956.1007;
double c = 0.0001;
double d = 16;

 

Jego wewnętrzna reprezentacja to liczba podwójnej precyzji składająca się z 8 bajtów. Liczba zmiennoprzecinkowa typu double może przyjmować wartości z zakresu od -1,7 * E-308 do 1,7 * E308. Jeśli zmienna przekracza ten zakres, wynik jest nieprzewidywalny.bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.