Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia-Operacje logiczne w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.01.18, godz. 11:23

Operacje logiczne

Operacje negacji logicznej mogą być wykonywane tylko na zmiennych typu logicznego przyjmujących wartość true lub false. Wynikiem operacji logicznych jest zawsze true (wartość całkowita 1) lub false (wartość całkowita 0).

 

Przykład:

if(!a) Print("to nie jest 'a'");

 

Operator logiczny OR (||) na zmiennych x i y. Wartością wyrażenia jest true (1). Jeśli jedna z operacji po między znakiem OR (||) przyjmuje wartość true (różne od false), w przeciwnym razie przyjmuje false (0).

 

Przykład:

if(x < 0 || x >= max_bars) Print("po za zakresem");

 

Operator logiczny AND (&&) na zmiennych x i y. Wartością wyrażenia jest true (1), jeżeli obie wartości z operacji po między znakiem AND (&&) przechowują wartości true (różne od false). W przeciwnym razie wynikiem jest wartość false (0).

 

Przykład:

if( p != x && p > y ) Print("PRAWDA"

 bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.