Podstawy MetaQuotes Language 4-Operatory-Operator return w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:48

Operator return

Operator return kończy wykonywanie bieżących czynności i zwraca sterowanie do programu wywołującego. Operator return stosuje się do zakończenia działania i przekazania wyniku operacji przez daną funkcję, czyli może być stosowany tylko, jako operator zagnieżdżony w ciele innych operatorów zamkniętych nawiasami klamrowymi. Należy zaznaczyć, że operator return stosuje się też do funkcji specjalnych start(), init(), deinit() wówczas kończy on działanie danej funkcji specjalnej, czyli dokładnie kończy działanie EA, wskaźnika lub skryptu.

 

Przykład:

int ObliczSume( int x, int y )
{
return (x + y);
}

W przypadku, gdy wartością zawracaną przez funkcje ma być typ void (typ pusty) nie możemy stosować operatora return. Ponieważ stosując void deklarujemy, że funkcja nie będzie zwracała żadnych wartości. W niektórych językach programowania funkcja, która nie zwraca żadnej wartości nazywana jest procedurą.

Przykład:

void Komunitak()
{
Print( "Witaj!" );
}

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.