Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Zmienne lokalne w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.02.17, godz. 22:03

Zmienne lokalne

Zmienne lokalne w odróżnieniu od zmiennych globalnych deklarowane są zawsze wewnątrz bloku funkcji. Zakres widoczności i dostępności do zmiennej lokalnej ogranicza się do bloku funkcji, w którym została zadeklarowana i nie można odczytać jej wartości z poziomu innych funkcji. Nazwy zmiennych lokalnych mogą się powtarzać  w różnych funkcjach, a także mogą być takie same jak nazwy zmiennych globalnych, ale wówczas należy dokładnie analizować kod programu, aby nie popełnić błędów obliczeniowych przez operowanie na tych samych nazwach zmiennych lokalnych i globalnych. Najprosztszym rozwiązaniem zapewniającym przejrzystość kodu jest nie stosowanie tych samych nazw dla zmiennych lokalnych oraz globalnych.
Dopuszczalne typy zmiennych globalnych są takie same jak opisane powyżej typy zmiennych globalnych.

 

Przykład:

int kod_bledu()
{
int zwroc_kod = 0;
return(zwroc_kod);
}

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.