Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Maximum w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:33

ArrayMaximum

Funkcja wyszukuje największą wartość elementu w tablicy i zwraca indeks tego elementu w tablicy.

 

Składnia

int ArrayMaximum( double array[], int count=WHOLE_ARRAY, int start=0)
Parametry:
array[] – tablica do przeszukanai
count – ilość elementów tablicy które mają być wyszukane (WHOLE_ARRAY –
wszystkie elementy tablicy)
start – początkowy indeks do przeszukiwania
Wartość zwracana:
Indeks elementu o największej wartości

 

Przykład:

double num_array[15] = (4,1,6,3,9,4,1,6,3,9,4,1,6,3,9);
int maxValueIdx = ArrayMaximum(num_array);
Print( "Maksymalna wartość w tablicy to =", num_array[maxValueIdx]);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.