Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Set As Series w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:47

ArraySetAsSeries

Funkcja ustawia typ tablicy (kierunek indeksowania), jeśli podamy wartość true to tablica zostanie ustawiona jako typ OHLC czyli ostatni element tablicy ma indeks 0 (zero), a jeśli false to pierwszy element tablicy ma indeks 0 (zero).

 

 

Składnia

bool ArraySetAsSeries( double &array[], bool set)
Parametry:
array – tablica do ustawienie typu
set – parametr true/false ustawiający typ tablicy
Wartość zwracana:
Poprzednia wartość typu tablicy

Przykład:

double macd_buffer[300];
double signal_buffer[300];
int i,limit=ArraySize(macd_buffer);
ArraySetAsSeries(macd_buffer,true);
for(i=0; i<limit; i++)
macd_buffer[i] = iMA(NULL,0,12,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-
iMA(NULL,0,26,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
for(i=0; i<limit; i++)
signal_buffer[i]=iMAOnArray(macd_buffer,limit,9,0,MODE_SMA,i);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.