Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Sort w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:04

ArraySort

Funkcja sortuje elementy tablicy jednowymiarowej zwykłej, czyli tablice typu serie danych OHLC nie mogą być sortowane.

 

Składnia

int ArraySort( double &array[], int count=WHOLE_ARRAY, int start=0, int
sort_dir=MODE_ASCEND)
Parametry:
array[] – tablica której element będą sortowane
count – ilość elementów które mają być posortowane (WHOLE_ARRAY – sortowane
będą wszystkie element tablicy)
start – pierwszy element do sortowani
sort_dir – kierunek sortowania MODE_ASCEND – rosnąco, MODE_DESCEND -
malejąco
Wartość zwracana:
Ilość posortowanych elementów lub -1 jeśli błąd sortowania, lub brak
elementów w tablicy

 

Przykład

double num_array[5]={4,1,6,3,9};
// tablica nieposortowana 4,1,6,3,9
ArraySort(num_array);
// tablica posortowana 1,3,4,6,9
ArraySort(num_array,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND);
// tablica posortowana malejąco 9,6,4,3,1
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.