Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Send FTP w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.23, godz. 11:45

SendFTP

Funkcja wysyła plik na serwerze FTP określony w konfiguracji aplikacji terminala Narzędzia -> Opcje -> Publikacje. Jeśli próba się nie powiedzie, to funkcja zwraca wartość FALSE. Funkcja nie działa w trybie testowania strategii. Pliki do wysłania muszą być przechowywane w terminal_directory\experts\files lub jego podkatalogów. Funkcja zwróci błąd, jeśli nie ma a dresu FTP i/lub hasła dostępu określonych w konfiguracji terminala.
Składnia:
bool SendFTP( string filename, string ftp_path=NULL)
Parametry
filename – nazwa pliku do umieszczenia na serwerze FTP
ftp_path –opcjonalna ścieżka do serwera FTP
Wartość zwracana
true – jeśli prawidłowo wysłane na serwer FTP
fasle – jeśli nie prawidłowo wysłane na serwer FTP

Przykład:

int lasterror = 0;
if( !SendFTP ("raport.txt"));
lasterror = GetLastError()
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.