Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Indicator Short Name w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:13

IndicatorShortName

Funkcja ustawia tak zwaną skróconą nazwę wskaźnika, która wyświetlana jest w oknie wskaźnika lub w oknie podglądu danych. Nazwa skrócona wykorzystywana jest też do poszukiwania identyfikatora okna wskaźnika.

Składnia:

void IndicatorShortName( string name )
Parametry
name – nazwa skrócona wskaźnika
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- dodanie dwóch dodatkowych buforów
IndicatorBuffers(3);
//---- ustawienie stylów wydruku dla wykresu wskaźnika
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,3);
SetIndexDrawBegin(0,SignalSMA);
//---- dodanie dwóch dodatkowych miejsc po przecinku do wskaźnika do
domyślnej wartości dla danego symbolu
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);
//---- przypisanie indeksu dla każdego bufora danych
SetIndexBuffer(0,ind_buffer1);
SetIndexBuffer(1,ind_buffer2);
SetIndexBuffer(2,ind_buffer3);
//---- nazwa skrócona wskaźnika
IndicatorShortName("OsMA("+FastEMA+","+SlowEMA+","+SignalSMA+")");
//---- koniec inicjalizacji wskaźnika
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.