Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Arrow w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:03

SetIndexArrow

Funkcja ustawia znak graficzny strzałki, którą będzie rysowany wykres. W rzeczywistości kodem strzałki może być dowolny znak graficzny z zestawu fontów Wingdings. Najczęściej wykorzystuje się tą funkcje dla wykresów typu ARROW lub ZIGZAG.

Składnia:

void SetIndexArrow( int index, int code )
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
Code – kod strzałki, symbol graficznego
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- ustawienie dwóch buforów dla wykresów
SetIndexBuffer(0,ExtUppperBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtLowerBuffer);
//---- ustawienie parametrów stylu wykresu
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,217);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
//---- ustawienie opisu buforów
SetIndexLabel(0,"Fractal Up");
SetIndexLabel(1,"Fractal Down");
//---- inicjalizacja zakończona
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.