Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Label w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:32

SetIndexLabel

Funkcja ustawia nazwę bufora wskaźnika prezentowaną w okienku „Okno Danych”

Składnia:

void SetIndexLabel( int index, string text )
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
text – Nazwa bufora, indeks. Jeśli NULL (“”) to dane nie będą prezentowane
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- ustawienie dwóch buforów dla wykresów
SetIndexBuffer(0,ExtUppperBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtLowerBuffer);
//---- ustawienie parametrów stylu wykresu
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,217);
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,218);
//---- ustawia wartości “puste” wykresu na 0.0
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//---- ustawienie opis buforów w oknie “Okno Danych”
SetIndexLabel(0,"Fractal Up");
SetIndexLabel(1,"Fractal Down");
//---- inicjalizaca zakończona
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.