Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Delete w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:22

FileDelete

Funkcja usuwa plik o podanej nazwie, jako parametr wywołania funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, korzystamy z funkcji GetLastError().

Pliki mogą być tylko usunięte ze standardowych katalogów widocznych przez terminal MT4: terminal_dir\experts\file, terminal_directory\tester\file oraz z podkatalogów.

Składnia:

void FileDelete( string nazwa_pliku )
Parametry
nazwa_pliku – nazwa pliku lub ścieżka i nazwa pliku
Wartość zwracana
brak

Przykład:

// usunięcie pliku moje_dane.csv z podkatalogu terminal_dir\experts\files
int lastError;
FileDelete("moje_dane.csv");
lastError=GetLastError();
if(laseError!=ERR_NOERROR)
{
Print("Błąd usunięcia (",lastError,") pliku moje_dane.csv");
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.