Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Flush w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.23, godz. 12:04

FileFlush

Funkcja czyści, opróżnia bufor przechowujący dane do pliku. Podczas operacji plikowych zapis danych jest buforowany w celu przyspieszenia wykonywania się programu i nie blokowania obliczeń programu przez zapis/odczyt danych plikowych, który jest znacznie wolniejszy, niż obliczenia procesora, operacje w pamięci operacyjnej.

 

Uwagi! Funkcja FileFlush() ma rację bytu, kiedy wywoływana jest podczas operacji odczytu/zapisu pliku. Nie ma konieczności wywoływania FileFlush przed zamknięciem pliku, ponieważ przy zamknięciu pliku FileCLose(), dane z bufora są automatycznie opróżniane.


Składnia:

void FileFlush( int handle )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int bars_count = Bars;
int handle = FileOpen("moje_dane.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
FileWrite(handle, "#","OPEN","CLOSE","HIGH","LOW");
for(int i=0;i<bars_count;i++)
FileWrite(handle, i+1,Open[i],Close[i],High[i], Low[i]);
FileFlush(handle);
...
for(int i=0;i<bars_count;i++)
FileWrite(handle, i+1,Open[i],Close[i],High[i], Low[i]);
FileClose(handle);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.