Funkcje MQL4-Funkcje operacji plikowych-File Write Array w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2018.11.13, godz. 21:53

FileWriteArray

Funkcja zapisuje tablicę do pliku binarnego. Tablice typu integer, datetime, color będą zapisane jako wartości 4-bajtowe, a tablice typu double jako wartości 8-bajtowe. Tablica typu string zostanie zapisana z separatorami, a na końcu dodany zostanie znak końca linii (\r\n). Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

 

Składnia:

int FileWriteArray( int handle, object array[], int start, int count )
Parametry
handle – uchwyt pliku zwracany przez funkcję FileOpen()
array[] – tablica która zostanie zapisana
start – pierwszy element tablicy, który ma zostać zapisany
count – ilość elementów do zapisania z tablicy
Wartość zwracana
ilość zapisanych elementów tablicy lub -1 jeśli błąd zapisu

Przykład:

int handle;
double BarOpenValues[10];
// kopiuje 10 elementów z tablicy
for(int i=0;i<10; i++)
BarOpenValues[i]=Open[i];
// otwiera plik do zapisu binarnego, tablicy
handle=FileOpen("moje_dane.dat", FILE_BIN|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
// zapisuje 7 elementów z tablicy zaczynając od trzeciego
FileWriteArray(handle, BarOpenValues, 3, 7);
FileClose(handle);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.