Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-MathLog w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.20, godz. 20:44

MathLog

Funkcja wyznacza logarytm naturalny z podanej liczby.

Składnia:

double MathLog( double x )
Parametry
x – wartość z której zostanie wyznaczony logarytm
Wartość zwracana
wartość logarytmu podanej liczby

Przykład;

double x=9000.0,y;
y=MathLog(x);
Print("MathLog(",x,") = ", y);
//wynik: MathLog(9000)=9.10498
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.