Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Move w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:05

ObjectMove

Funkcja przesuwa obiekt na wykresie. Obiekt określony jest za pomocą nazwy a parametry za pomocą indeksu od 0 do 2 określającego, które współrzędne należy przesunąć oraz wartości współrzędnych czas/cena. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectMove( string name, int point, datetime time, double price )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
point – indeks określający współrzędne (0-2)
time – nowa wartość czasu
price – nowa wartość ceny
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem


Przykład:

ObjectMove("MojaLiniaTrendu ", 1, D'2009.09.25 12:30', 1.2345)
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.