Funkcje MQL4-Funkcje operujące na zmiennych tekstowych-String Concatenate w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:21

StringConcatenate

Funkcja łączy stringi, które są przekazane jako parametry wywołania funkcji i w wyniku zwraca jeden string. Maksymalna ilość przekazywanych parametrów do funkcji nie może przekroczyć 64. Podobnie jak funkcja StringConcatente działają funkcje Print(), Alert(), Comment(). Zalecane jest stosowanie tej funkcji ponieważ jest ona znacznie szybsza niż łączenie tekstu z wykorzystaniem sumowania (+).Składnia:

string StringConcatenate(str1,str2,str3,...,strn)
Parametry
str1,str2,str3,...,strn – ciągi znaków typu string, nie więcej niż 64 ciągi
Wartość zwracana
pojedynczy strong z tych przekazywanych jako parametry

Przykład:

string text;
text=StringConcatenate("Wolne środki ", AccountFreeMargin(), "Aktualny
czas ", TimeToStr(TimeCurrent()));
// to samo tylko wykonywane znacznie wolniej text="Wolne środki ",
AccountFreeMargin(), "Aktualny czas ", TimeToStr(TimeCurrent())
Print(text);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.