Funkcje MQL4-Funkcje operujące na zmiennych tekstowych-String Set Char w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.19, godz. 18:05

StringSetChar

Funkcja zwraca kopię ciągu znaków w którym zmieniona została pozycja znaku określonego indeksem i nowym kodem znaku w postaci ASCII.


Składnia:

string StringSetChar( string text, int pos, int value )
Parametry
text – string w którym zostanie zmieniony znak
pos – indeks pozycji znaku do zmiany
value – kod znaku w ASCII
Wartość zwracana
string ze zmienionym znakiem

Przykład:

string str1="abcdefgh";
string str1=StringSetChar(str, 3, 'D');
// nowa wartość zmiennej str1 to "abcDefgh"
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.