Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iAD w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:06

iAD

Wyznacza wartość wskaźnika Accumulation/Distribution i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iAD( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iAD(NULL, 0, 1);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.