Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iIchimoku w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.02.17, godz. 21:10

iIchimoku

Wyznacza wartość wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iIchimoku( string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int
kijun_sen, int senkou_span_b, int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
tenkan_sen – ilość słupków dla średniej Tenkan Sen
kijun_sen – ilość słupków dla średniej Kijun Sen
senkou_span_b - ilość słupków dla średniej Senkou SpanB
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_TENKANSEN - linia Tenkan-sen
MODE_KIJUNSEN - linia Kijun-sen
MODE_SENKOUSPANA - linia Senkou Span A
MODE_SENKOUSPANB - linia Senkou Span B
MODE_CHINKOUSPAN - linia Chinkou Span
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double tenkan_sen_ wynik = iIchimoku(NULL, 0, 9, 26, 52, MODE_TENKANSE
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.