Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iSAR w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.02.21, godz. 21:27

iSAR

Wyznacza wartość wskaźnika SAR i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iSAR( string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int
shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
step – krok, domyślnie 0.02
maximum – maksymalna wartość, domyślnie 0.2
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0)>Close[0]) return(0);
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.