Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iCustom w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:50

iCustom

Oblicza wartość wskaźnika użytkownika i zwraca jego wartość. Wskaźnik użytkownika musi być prawidłowo skompilowanym programem w języku MQL4 zapisanym w pliku o formacie .ex4 oraz musi znajdować się w katalogu terminal_directory\experts\indicators.

 

Składnia:

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
name – nazwa pliku wykonywalnego wskaźnika użytkownika
... – lista parametrów wskaźnika użytkownika. Lista parametrów i typów musi
być zgodna z parametrami wskaźnika oznaczonymi jako extern.
mode – numer indeksu linii wykresu wskaźnika z zakresu od 0 do 7. Musi
odpowiadać indeksowi ustawionemu za pomocą funkcji SetIndexBuffer.
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iCustom(NULL, 0, "SampleInd",13,1,0);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.