Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iLow w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 20:13

iLow

Funkcja zwraca najniższą cenę ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się po między wartością 0, a Bars-1 lub odczytanej za pomocą funkcji iBars()-1.


 

Składnia:

double iLow( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
cena najniższa z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Cena najniższa EURUSD H1: ",iLow("EURUSD",PERIOD_H1,0) );
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.