Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iBars w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.20, godz. 21:04

iBars

Funkcja zwraca liczbę słupków, które są dostępne na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa.

 

Składnia:

int iBars( string symbol, int timeframe )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
Wartość zwracana
ilość słupków na wykresie

 

Przykład:

Print( "Liczba słupków na wykresie 'EURUSD' skala 1 godzina
=",iBars("EURUSD",PERIOD_H1))

 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.